Gemeente Dalfsen nodigt uit: bijeenkomst voor boeren op vrijdagochtend 26 november

Door het jaar heen spreekt de gemeente Dalfsen verschillende groepen inwoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen bij onze gemeenschap. Op vrijdagochtend 26 november, van 10.00 tot 12.00 uur, nodigen burgemeester Erica van Lente en wethouder van Economische Zaken André Schuurman boeren  uit de gemeente Dalfsen uit om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

“Voor de derde keer nodigen we onze boeren uit om met elkaar het gesprek te voeren over actuele thema’s en perspectieven op de toekomst. We hopen dat het dit jaar weer écht bij elkaar kan, maar houden rekening met een digitale bijeenkomst. Daar heeft iedereen inmiddels ook al de nodige ervaring mee. We hopen veel boeren te verwelkomen op 26 november”, geven Schuurman en Van Lente aan.

Programma bijeenkomst

Op 26 november beginnen we om 10.00 uur. Na het welkom door wethouder Schuurman en burgemeester Van Lente legt Martijn van der Heide, die bijzonder hoogleraar voor Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen is, uit welke mogelijkheden er zijn om de verbinding te maken tussen natuur en landbouw. En welke rol boeren daarin kunnen spelen. Vervolgens vertelt Elijan Visscher over Zorgboerderij Het Ruitenveen die hij samen met zijn ouders Henk en Inge runt. Naast de zorgboederij houden zij een melkveehouderij die is uitgebreid met een zuiveltak.

Na een korte pauze volgt er twee keer een ronde waarbij iedereen zich kan aansluiten bij een van de vijf deelbijeenkomsten. Zo kan een ieder bij twee onderwerpen aansluiten. Gekozen kan worden uit:

  • Thema 1: Natuurinclusieve plattelandsontwikkeling door Prof.dr.ir. Martijn van der Heide (Rijksuniversiteit Groningen). In dit vervolg op de opening van de ochtend krijgt u de gelegenheid om er verder over te praten.
  • Thema 2: Sloop voor kansen en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gemeente Dalfsen door Joke Klink en Marit Gorter (gemeente Dalfsen). Centraal staan de vragen: Hoe werkt Sloop voor kansen eigenlijk? Wat zijn de mogelijkheden met het VAB-beleid? Hoe ziet een bestemmingsplanprocedure eruit? In deze bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen over het gemeentelijk beleid over uw specifieke casus.
  • Thema 3: Stikstof door Pieter Dikhoff (provincie Overijssel) en Simone Kiewiet (gemeente Dalfsen). In deze deelsessie is het mogelijk om de ontwikkelingen rond stikstof te bespreken met medewerkers van de provincie en van de gemeente. Er kunnen vragen worden gesteld, maar vooral de uitwisseling van gedachten en oplossingsrichtingen staat in deze deelsessie centraal.
  • Thema 4: Erfcoaches door Babke Roeterdink en Yvonne in ’t Veld (erfcoaches). In het buitengebied van Dalfsen zijn zij als erfcoaches actief, vanuit het project Toekomstgerichte Erven van Provincie Overijssel. Zij denken graag met u mee over de toekomst van uw erf, bedrijf maar ook uzelf! De coaches helpen u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Of u nu wilt stoppen, verbreden of doorontwikkelen. De gesprekken zijn gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk. Tijdens deze sessie vertellen de erfcoaches meer over hun rol in het buitengebied.
  • Thema 5: Familiebedrijven (bedrijfsvoering en financiën) door Countus. Dit thema staat centraal tijdens deze deelsessie. Een familiebedrijf is iets moois en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Binnen deze bedrijven spelen vaak tal van vraagstukken waarin privézaken samengaan met de bedrijfsvoering. Hoe zorgen we voor de juiste balans tussen werk en privé? Wie is de meest geschikte bedrijfsopvolger? En hoe verdelen we het vermogen?

De eerste ronde start om 10:55 en de tweede ronde om 11.25 uur. Bij de bijeenkomst zijn ook de wijkagent buitengebied en de taakaccenthouder ondermijning van de politie aanwezig. Het is dan ook mogelijk om tijdens de pauze en of tussen de sessies door in gesprek met hen te gaan over het behoud van een veilig buitengebied. Tegen 12:00 uur sluiten we de bijeenkomst op het gemeentehuis af met een kom snert met roggebrood. Mocht de bijeenkomst digitaal zijn, dan vervalt de lunch spijtig genoeg.

Aanmelden

Op www.dalfsen.nl/bijeenkomst kunt u zich aanmelden, dat kan uiterlijk tot donderdag 25 november 12:00 uur. In het formulier vragen wij u te kiezen bij welke twee deelbijeenkomsten u graag zou willen aansluiten. Of de bijeenkomst op het gemeentehuis is of digitaal laten wij u bij de bevestiging weten. Mocht het digitaal via Zoom zijn, dan ontvangt u voor de online omgeving een link. Om daaraan deel te nemen, heeft u nodig: een telefoon of tablet of laptop of vaste computer met een camera en microfoon/boxen. Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u wel input of een reactie geven, dan kunt u mailen naar gemeente@dalfsen.nl

Pagina opties

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zijn de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld t/m 17 december gesloten. Heeft u een vraag dan kunt u gebruik maken van het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster