Gemeente Dalfsen zet volgende stap in de energietransitie

Om klimaatveranderingen te beperken is meer duurzame energie nodig. Naast meer zonnedaken zijn ook nieuwe windmolens en zonnevelden nodig. Maar waar zijn nieuwe windmolens en zonneparken in de toekomst mogelijk en onder welke voorwaarden?

Dit laten we onafhankelijk onderzoeken door een adviesbureau. Zij onderzoeken de komende twee maanden welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente. Er wordt bijvoorbeeld goed gekeken naar onze landschappen, landgebruik, natuur, inwoners en ook toekomstplannen en mogelijke veranderingen.

Wethouder André Schuurman: 'Ongeveer 80 vierkante kilometer van de gemeente Dalfsen ligt nog open in de zoektocht naar mogelijke locaties voor opwekking van duurzame energie. De kernen, langs de Vecht en de landgoederenzones zijn alleen uitgesloten'.

Heeft u goede ideeën?
In de loop van september 2021 zijn de resultaten van het onderzoek gereed. U bent van harte welkom om begin oktober aan te sluiten bij een digitale bijeenkomst (webinar) waarin u hoort wat de resultaten zijn. Wij willen u graag de gelegenheid bieden om uw opmerkingen te geven, uw tips te delen en om vragen te stellen. Ook ligt het onderzoek twee weken ter inzage. Na het verwerken van de opbrengsten wordt het onderzoek afgerond. Het voornemen is dat de gemeenteraad dit jaar een zoekgebied uitkiest inclusief de voorwaarden voor de omgeving. Zodra de exacte data van de bijeenkomst en publicatie bekend zijn, communiceren wij hierover.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster