Jaarrekening 2019 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. De jaarrekening 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 49.000.

De oorspronkelijke begroting 2019 sloot af met een positief saldo van € 0,4 mln. Net als veel andere gemeenten had ook de gemeente Dalfsen te maken met extra kosten voor het sociaal domein (voor jeugd € 800.000, voor participatie ruim € 300.000 en voor WMO afgerond € 44.000). Door bezuinigingen, het uitstellen van activiteiten, mee- en tegenvallers en vooral de vrijval van maar liefst € 1.500.000 van de algemene reserve vaste buffer, is het uiteindelijke resultaat over 2019 hierdoor beperkt tot € 49.000 negatief.                

In de infographic is te zien hoe de gemeente aan haar geld komt en waar ze het geld aan uitgeeft. De jaarrekening 2019 is te raadplegen op www.dalfsen.nl/jaarrekening

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn open voor publiek. Meer informatie

Sluit venster