Kansrijke biodiversiteit in de bedrijfsvoering én op het erf

Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken? Dan biedt meer biodiversiteit kansen. 
Steeds meer bedrijven zetten in op meer biodiversiteit door beter bodembeheer, inzaai kruidenrijk grasland, waterberging of agrarisch natuurbeheer. Zodra de regels vanuit het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) naar Nederland vertaald zijn, komt er meer duidelijkheid. Een goed moment om nu te kijken welke richting het beste past bij jou en je bedrijf.

Als bewoner van een erf (bedrijf of particulier) kun je bijdragen aan een goede leefomgeving voor erfvogels, insecten en allerlei diersoorten. Met kleine maatregelen zijn deze diersoorten al gebaat en maakt je je erf interessant voor hen en zeker voor jezelf! Dat kan bijvoorbeeld met de aanleg van een streekeigen heg, het aanplanten van een boomgaard of een erfbosje en het plaatsen van nestkastjes. Zo kan je erf een belangrijke stapsteen of zelfs leefgebied worden voor gewone, maar ook voor bijzondere flora en fauna.

Keukentafelgesprek

Als erfcoach vinden we het een mooie uitdaging om de ideeën voor een erf tot uitvoering te brengen. Maar waar begin je? Nodig je een erfcoach uit, dan plannen we eerst een afspraak voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. In vertrouwen bespreken we dan alle plannen en ideeën.

Soms kan het fijn zijn om dit aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon te vertellen. Je hebt bijvoorbeeld een mooi agrarisch bedrijf en je zoon of dochter wil het bedrijf graag overnemen. Toch zijn er twijfels of hij of zij op de ingeslagen weg verder wil. Meerdere ideeën zijn de revue al gepasseerd, maar wat past er nu bij jullie en hoe kom je verder? Een erfcoach helpt om hierin helderheid te scheppen en opties te bekijken vanuit verschillende invalshoeken. We helpen je om stappen te maken.

Onafhankelijk

Soms blijft het bij één gesprek en kunt je als erfeigenaar zelf verder met de toekomstplannen voor jouw erf. Lukt dat nog niet, dan kan een erfcoach ook langer betrokken zijn. Als erfcoaches zitten we niet op de stoel van de adviseur. We zijn betrokken aan de voorkant van jouw proces. Samen kijken we of een bepaalde ontwikkeling bij je past. Vervolgens kunnen we je doorverwijzen naar een specialist. We hebben een breed netwerk, zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden en hebben korte lijnen met de gemeente. Al deze onderdelen ondersteunen bij het toekomstgericht maken van jouw erf.

Ter illustratie een greep uit de vragen op het gebied van Biodiversiteit:

 • Ik wil graag mijn erf opnieuw inrichten. Hoe doe ik dat? Wat kan ik het beste planten om meer vlinders, vogels en wild om de deur te krijgen?
 • Wat voegt kruidenrijk grasland toe aan mijn bedrijfsvoering?
 • Wat betekent het financieel voor mij als ik een aantal percelen inzet voor agrarisch natuurbeheer?
 • Mag ik op mijn landbouwgrond een voedselbos aanplanten? Of een tiny house plaatsen?
 • Eén van mijn kinderen wil het bedrijf overnemen, maar wil graag richting natuurboer. Hoe kunnen we het beste omschakelen en is dit wel rendabel?

Hoe ziet jouw erf en/of bedrijf er over 15 jaar uit? En wat heb je hiervoor nodig? Zet de eerste stap en neem contact op!

Gemeente Dalfsen

 • Yvonne in 't Veld, tel. 06-10982276
 • Babke Roeterdink, tel. 06-13488967

Gemeente Ommen

 • Angela Pigge, tel. 06-29504886
 • Agnes Mentink, tel. 06-20736463

Gemeente Hardenberg

 • Hendry van Ittersum, tel. 06-57059830
 • Babke Roeterdink, tel. 06-13488967

De erfcoaches van Overijssel

Voor kosteloze en onafhankelijke begeleiding én een steuntje in de rug bij het maken van duurzame keuzes voor een toekomstgericht erf!
 
Voor contactgegevens van de erfcoaches en meer inzicht in alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf: www.digitaleerfcoach.nl 

Pagina opties