Keukentafelgesprekken: de toekomst van jouw agrarisch bedrijf

Dagelijks stoppen in Nederland meerdere agrarische bedrijven. Dit is een complex proces, zowel zakelijk als emotioneel. Hoe ga je hier mee om en op welke manier kun je dit proces het beste doorlopen? De erfcoach schuift vaak aan bij ondernemers die nadenken over de toekomst van hun bedrijf.

 

Keuzes

Als ondernemer sta je met regelmaat op een kruispunt van wegen. Teruglopende inkomsten, grote investeringen die op stapel staan, wet- en regelgeving waar je op in moet spelen of een naderende bedrijfsovername. Je praat dan over beslissingen waar je bedrijfsvoering voor de komende 10 of 20 jaar mee vooruit kan of misschien wel moet. Als erfcoaches merken we dat er steeds bewuster wordt nagedacht over de consequenties en haalbaarheid van deze keuzes. De tijd van een werkzaam leven ‘op de winkel passen’ en weer overdragen aan de volgende generatie is definitief voorbij.

Los van de vraag of investeringen haalbaar zijn, speelt ook het persoonlijke aspect een steeds belangrijkere rol in het ondernemershap. Word ik zelf nog wel gelukkig van mijn werk? Is de balans tussen privé en het bedrijf nog wel goed en hoe houden we/houd ik dat in evenwicht? En niet geheel onbelangrijk, welk inkomen vind ik hierbij passen? Welke keuze maak je dan als ondernemer?

Bedrijfsbeëindiging

Het kan zomaar zijn dat je tot de conclusie komt dat de bedrijfsvoering radicaal veranderd moet worden of dat zelfs bedrijfsbeëindiging een serieuze optie is. Maar wat dan? Bij een bedrijfsbeëindiging komen ontzettend veel zaken kijken en moeten veel vragen worden beantwoord: Hoe zit het met de financiën? Verkopen of blijven wonen? En wat doen we dan met de gebouwen? Is de gemeentelijke sloop-voor-kansen regeling interessant? Of zoeken we een andere functie voor de gebouwen en wat is dan toegestaan? Dit zijn alleen nog maar de praktische zaken, maar vergeet ook het sociale en emotionele aspect niet. Het proces voor, tijdens en na een bedrijfsbeëindiging kan zeer ingrijpend zijn. Niet alleen voor een ondernemer, ook voor zijn familie/ook voor zijn naasten. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.

Praten in vertrouwen

Al deze aspecten kunnen overweldigend zijn. Soms zorgen ze ervoor dat je door de bomen het bos niet meer ziet als het vraagstuk bedrijfsbeëindiging op tafel ligt. Beëindiging van het bedrijf is een proces wat je maar één keer doorloopt en dan is het van groot belang dat je de juiste keuzes maakt! Zoals gezegd, voeren we als erfcoaches vaak gesprekken over de toekomst van een (agrarisch) bedrijf. Als onafhankelijk vertrouwenspersoon proberen we te luisteren naar je overwegingen, zorgen en wensen en proberen we mee te denken over welke stappen nu het beste gezet kunnen worden. Echte inhoudelijke advisering laten we over aan de adviseurs. Wij zijn er om samen met jou van gedachten te wisselen als je nadenkt over dergelijke grote vraagstukken. We nemen graag plaats aan jouw keukentafel.

De erfcoaches van Overijssel

Voor kosteloze en onafhankelijke begeleiding én een steuntje in de rug bij het maken van duurzame keuzes voor een toekomstgericht erf!  Ga voor contactgegevens van de erfcoaches en meer inzicht in alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf naar: www.digitaleerfcoach.nl 

Pagina opties