Keukentafelgesprekken: zorg voor elkaar op uw agrarisch erf

Zorgen voor elkaar klinkt zo vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon! In de dagelijkse praktijk blijkt het toch iets ingewikkelder en zorgt het voor de nodige spanningen. Als erfcoaches zien we vaak de spanning die dit oplevert. Het is mooi dat we een luisterend oor kunnen bieden en mensen verder kunnen helpen om hun eigen weg te vinden. Wat nog mooier zou zijn, is als we al in een eerder stadium aan tafel zitten om (zorg)verwachtingen over en weer bespreekbaar te maken.

Bij zorgvragen denk je eerder aan de huisarts en de thuiszorgorganisaties dan aan een erfcoach. Dat is terecht wanneer het gaat over de reguliere zorg. Daarnaast wordt er binnen de familie en de kennissenkring veel gezorgd voor elkaar. Zorg voor elkaar is een groot goed. Als mantelzorger is het fijn als hij/zij iets voor een ander kan betekenen. Voor de zorgontvanger is het meestal fijn om in de eigen omgeving te kunnen blijven. Als vraag en aanbod goed afgestemd zijn, ontstaan er mooi situaties.

Onderlinge afstemming

Op een erf waar vaak meerdere generaties wonen, ligt samenwerking voor de hand. Hiervoor is een goede basis nodig en een open houding. Helaas blijkt de praktijk nogal eens weerbarstiger. Als mens hebben we ons eigen verwachtingspatroon, gebaseerd op onze eigen normen en waarden. Onze eigen invulling over de manier van leven, zorgen, werken en genieten. Dit hoeft niet overeen te komen met de ideeën van de andere bewoners op het erf. Zo kan goedbedoelde hulp ervaren worden als betutteling en bemoeizucht. Vaste patronen worden als vanzelfsprekend overgenomen in een volgende generatie. ‘Nee’ zeggen en eigen grenzen stellen is voor veel mensen een uitdaging. Bijvoorbeeld een oma die ‘niet durft’ aan te geven dat ze een dag niet op kan passen op de kleinkinderen en de schoondochter die geen weekend weg kan, omdat zij de schoonouders ‘moet ‘ verzorgen.

Door bespreekbaar te maken wat u wel en niet prettig vindt, ontstaan vaak nieuwe oplossingen en kan de omgeving ook rekening houden met uw wensen. Het biedt zelfs de ander meer vrijheid, omdat ze weten dat u zelf ook aangeeft wat uw wensen zijn. Het kan ook zo zijn dat andere familieleden het heel fijn vinden om de zorgtaken een keer over te nemen.

Emotionele spanning

Als erfcoaches hebben we geregeld te maken met situaties waar de spanning groot is. Zeker nu ook de bedrijfsresultaten onder druk staan, komen de onderliggende spanningen sneller naar buiten. Mensen krijgen het gevoel dat alles op hen af komt; ‘het hoofd is vol’. Dan is het goed om dit signaal serieus te nemen en te praten met iemand die u vertrouwt en waar u zich veilig bij voelt. Dit kan een goede bekende zijn en bijvoorbeeld ook contact opnemen met één van de erfcoaches.

Erfcoach

Erfcoaches zijn professionals die geen mening of oordeel hebben, spreken in vertrouwen en thuis zijn in de (agrarische) omgeving. Wij staan naast de mensen en spiegelen hun situatie om zo te ontdekken op welke manier zij hun eigen pad weer kunnen uitstippelen.

Wilt u graag met een erfcoach in gesprek, bijvoorbeeld om te praten over uw woonsituatie, de mogelijkheden (bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving in de gemeente Dalfsen), of als sparringpartner in het maken van keuzes en begeleiden van gesprekken? Neemt u dan contact op met ons via: www.digitaleerfcoach.nl. Dan schuiven we graag eens aan bij u aan de keukentafel.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster