Lintjesregen in de gemeente Dalfsen

9 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Dalfsen.

Van links naar rechts: De heer W. Sibelt, mevrouw J. van Leeuwen-Strik, de heer H. Odink, mevrouw F. de Vries-Van der Grift, de heer H. van der Woude, mevrouw G. Boers-Bloemers, burgemeester E. van Lente, mevrouw D. Bouwer-Dunnewind en de heer H. Jansen.

Van links naar rechts: Loco-burgemeester J. Uitslag en de heer K. Nijland. 

Voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving ontvingen 9 inwoners van de gemeente Dalfsen op 26 april een Koninklijke onderscheiding. Zij werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!

Mevrouw Geertjen Boers-Bloemers (Geke, 64 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2002 – heden
  •  Rouwbegeleidster SAAM (destijds Landstede Welzijn)
 • 1990 – heden
  • Bestuurslid/coach/vrijwilligster Volleybalvereniging Dalvo
 • 2010 – 2014
  • Begeleidster De Zonnebloem

Mevrouw Everdiena Jansje Bouwer-Dunnewind (Diny, 73 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2008 – heden
  • Bezorgster warme maaltijden bij thuiswonende cliënten van Rosengaerde
 • 1985 – heden
  • Bestuurslid Plaatselijk Belang Oudleusen, organiseren fietstochten, bezoeken ouderen
 • 1980 – 1990
  • Bestuurslid/penningmeester Zangvereniging De Lofstem
 • 2009 – heden
  • Diaken en kerkenraadslid, sectiemedewerkster wijk 3, ouderling en lid commissie Oudleusen van de Protestantse Gemeente Dalfsen-Oudleusen
 • 2010 – heden
  • Algemeen bestuurslid De Wiekelaar en loopster verjaardagsfonds
 • 1984 – 1985
  • Algemeen bestuurslid Volleybalvereniging Ouvol
 • 1974 – 1977
  • Lid schoolcommissie kleuterschool De Dolfijn
 • 1985 – 2003
  • Collectant voor Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
 • 2008 – heden
  • Oprichting, organisatie en uitvoering ouderenochtend PKN, later SAAM Welzijn
 • 1997 – heden
  • Bibliothecaris van zangvereniging De Lofstem

Mevrouw Johanna Elisabeth van Leeuwen-Strik (Ankie, 65 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2005 – heden
  • Activiteitenbegeleidster / bestuurslid Taveno
 • 2011 – 2017
  • Secretaris Volleybalvereniging Wythmen
 • 1993 – 2003
  • Voorzitter/secretaris Mijnplein (voorheen St. Katholiek Onderwijs Hoonhorst)
 • 1984 – 1992
  • Secretaris St. Katholiek Onderwijs Harderwijk (SKOFV)
 • 1992 – 2015
  • Lerares biologie Chr. College Nassau-Veluwe
 • 1972 – 1977
  • Leidster bij Jong Nederland
 • 1973 – 1977
  • Bestuurslid Katholieke Plattelandsjongeren
 • 2014 – heden
  • Secretaris Platform Gehandicapten Dalfsen
 • 2015 – heden
  • Secretaris R.K. locatieraad Hoonhorst
 • 2015 – heden
  • Verzorgster lessen voor IVN

Mevrouw Fietje de Vries-Van der Grift (Fietje, 76 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2011 – 2017
  • Organisator jaarlijkse collecte Reumafonds Nieuwleusen
 • 2000 – 2006
  • Bestuurslid Saam Welzijn Ouderen (PCOB Nieuwleusen)
 • 1998 – heden
  • Algemeen bestuurslid / vice-voorzitter St. Platform Gehandicapten
 • 1996 – 2008
  • Bestuurslid – secretaris Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
 • 1991 – 2000
  • Coördinator Vrijwillige Vervoersdienst Nieuwleusen
 • 1978 – 1984
  • Bestuurslid – voorzitter oudervereniging Mytylschool De Schalm

De heer Hendrik Jan Jansen (Henk, 74 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2005 – heden
  • Vrijwilliger maaltijdbezorging, technische dienst duofiets Woonzorgcentrum Rosengaerde
 • In 2000
  • Vrijwilliger Chr. Muziekvereniging Excelsior Dalfsen
 • 2006 – heden
  • Vrijwilliger St. Vrienden Algemene Bond Senioren te Dalfsen
 • 2005 – heden
  • Timmerman, klusjesman Protestantse Gemeente Dalfsen
 • 1995 – heden
  • Klusjesman, timmerman, vrijwilliger en hand- en spandiensten toneelvereniging De Kleine Kunst
 • 1965 – heden
  •  Vrijwilliger klusjes/hand- en spandiensten bij familie
 • 1968 – 1998
  • Onderbrandmeester

De heer Klaas Nijland (Klaas, 76 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1979 – 2015
  • Diverse functies Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Nieuwleusen
 • 2002 – heden
  • Vrijwilliger Plaatselijk Belang Nieuwleusen
 • 1996 – 2017
  • Vrijwilliger Oranjevereniging Nieuwleusen
 • 2002 – heden
  • Vrijwilliger IJsbaanvereniging Nieuwleusen
 • 1980 – 2010
  • Vrijwilliger Voetbalclub S.V. Nieuwleusen
 • 1996 – 2017
  •  Bestuurslid PCOB/Platform Gehandicapten

De heer Karel Hermannus Odink (Herman, 60 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1986 – 2005 
  • Programmamaker/programmaleider Streekradio Nieuwleusen later Vechtdal FM  
 • 1990 – 1997
  • Bestuurslid gereformeerde basisschool De Planthof
 • 1991 – 1999
  • Penningmeester en voorzitter Emission (later Gereformeerde Omroep Vereniging)
 • 1997 – heden
  • Bestuurslid Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties
 • 1999 – 2012
  • Voorzitter ChristenUnie Dalfsen-Nieuwleusen
 • 2001 – 2010
  • Kerkenraadslid (diaken en 2e preses) Geref. Kerk Nieuwleusen
 • 2003 – 2006
  • Voorzitter Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers
 • 2012 – heden
  • Voorzitter taakgroep beheer Geref. Kerk De Voorhof Nieuwleusen
 • 2013 – heden
  • Bestuurslid Nieuwleusen Synergie
 • 2015 – heden
  • Bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • 2017 – heden
  • Penningmeester bestuur Kulturhus De Spil  Nieuwleusen

De heer Wilhelmus Johannes Sibelt (Wim, 72 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1984 – heden
  •   Vrijwilliger en deels voorzitter buurtvereniging De Turfvaarders
 • 1984 – heden
  •  Vrijwilliger, wijkvertegenwoordiger, voorzitter en dirigent herenkoor Emmanuelparochie H. Hart van Jezus
 • 1986 – heden
  • Vrijwilliger, jeugdleider, clubscheidsrechter, coördinator velddienst Voetbalvereniging Lemelerveld
 • 2003 – heden
  • Lid muziekcommissie Zangvereniging Con Amore
 • 2005 – heden
  • Vrijwilliger bij glasinzameling door cliënten van De Kubus

De heer Henry John van der Woude (Henry, 53 jaar) wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2004 – heden
  • Leider pupillenelftal en voorzitter sponsorcommissie voetbalvereniging  S.V. Nieuwleusen
 • 1995 – 2012
  • Secretaris Oranjevereniging Nieuwleusen
 • 1999 – heden
  • Hoofdagent/vrijwillig ambtenaar politie Zwolle

Pagina opties