Maaisel beschikbaar voor bodemverbetering akkers

Vanaf 2021 stelt de gemeente Dalfsen berm- en slootmaaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop. Met het maaisel van bermen en uit sloten kunnen grondeigenaren van akkers de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Aangepaste regelgeving en het provinciaal beleid hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor werkt de gemeente Dalfsen vanaf 2020 ook binnen de ‘Overijsselse Standaard’.

Kwaliteit maaisel
We vinden het belangrijk dat het maaisel van goede kwaliteit en schoon is. Daarom brengen we geen maaisel dat afkomstig is van verdachte en vervuilde locaties, locaties nabij een riool overstort of locaties met ongewenste planten (exoten). We controleren het maaisel steekproefsgewijs en analyseren de kwaliteit.

Registratie
De gemeente Dalfsen registreert het maaisel. Van de ontvanger van het maaisel wordt verwacht, dat zij de melding van het ontvangen maaisel bij de Omgevingsdienst IJsselland verzorgt, conform de ‘Overijsselse Standaard’. Doordat er gewerkt wordt binnen de ‘Overijsselse Standaard’ (Vrijstellingsregeling Plantentresten) is registratie volgens de meststoffenregelgeving niet nodig.

Heeft u interesse in het ontvangen van berm- of slootmaaisel?
Wilt u graag berm- of slootmaaisel ontvangen? Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@dalfsen.nl.

Bermmaaisel is beschikbaar in de periode september – oktober 2021 en slootmaaisel in de periode november – december 2021.

De mogelijkheden en voorwaarden voor het ontvangen van maaisel worden in een persoonlijk gesprek met u besproken, nadat u zich heeft aangemeld. Begin september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.

Transport en verwerking
De gemeente brengt het maaisel bij u tot maximaal een afstand van 5 kilometer vanaf een maailocatie. De hoeveelheid maaisel is maximaal 200 m3.

Het maaisel mag maximaal 6 maanden worden opgeslagen. Het zo nodig omzetten en verspreiden van de bodemverbeteraar op het land moet u zelf doen.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster