Meest gestelde vragen over het maaibeleid op een rij

Misschien is het u wel opgevallen: verschillende plekken in de gemeente Dalfsen waar het gras hoog staat. Dat is uiteraard niet zo omdat onze maaiers stuk zijn. We doen een pilot om op verschillende plekken waar het kan bewust anders te maaien (één tot twee keer per jaar). Als gemeente zijn we bezig met de biodiversiteit. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer van parken, gazons, bermen en ander openbaar groen creëren wij gunstige omstandigheden voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Wij hebben een vraag- en antwoordlijst opgesteld voor de meestgestelde vragen over deze pilot.

Wat levert minder maaien op?

Door het lange gras krijgen bloemen de mogelijkheid tot bloei te komen en is er voedsel voor bijen en andere insecten. Het laten staan van een perk met wat brandnetels zorgt er juist voor dat vlinders een plek hebben om hun eitjes te leggen. En het behouden van bramenstruiken voor de winter draagt bij aan de kans op overwintering van veel bijen en andere insecten in de holle stengels van de braam.

Waarom zijn bijen en insecten zo belangrijk?

Bijen bestuiven bloemen en planten en zorgen zo voor de voortplanting van de planten. Veel voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving van bijen. Als er geen bijen en insecten zijn, is er niet voldoende voedsel meer. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld hele groepen vogels en vleermuizen verdwijnen.

Doorgeven van een melding

Heeft u een vraag of opmerking over dit onderwerp? Bekijk dan de onderstaande vragen, opmerkingen en antwoorden. Wellicht staat het antwoord voor u ertussen. Is dit niet het geval, dan kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar 14 0529, door een e-mail te sturen naar gemeente@dalfsen.nl of door het contactformulier in te vullen op onze website.

Ziet u een locatie waarvan u acht dat het gemaaid moet worden, maar dit (nog) niet is gebeurd, dan kunt u dit doorgeven via gemeente@dalfsen.nl of het contactformulier op de website. Geef daarbij de locatie aan, inclusief foto van de plek of het gebied.
 

 Veelgestelde vragen en opmerkingen

Krijg ik nu meer onkruid in mijn tuin?

Aangrenzend aan tuinen maaien we één strook (breedte van machine). Dit om de kans te verkleinen om  onkruid in de tuin te krijgen door overwaaiende zaden. 
Ik krijg door de extra pollen in de lucht meer last van hooikoorts. We begrijpen de angst meer last van hooikoorts te krijgen wanneer we minder gaan maaien. We maaien in ieder geval bij aangrenzende tuinen één strook (breedte van machine) om de concentratie te verminderen. Klachten zullen echter nooit helemaal weggaan omdat pollen en of zaden via de lucht verspreid kunnen worden. We blijven de klachten monitoren.

Door het lange gras en onkruid oogt de openbare ruimte rommelig.

Het klopt dat het beeld verandert als op meer plekken gras uitgroeit. Uiteraard verschillen de meningen over wat mooi en wat wild/rommelig wordt ervaren.  Om toch te zorgen voor een vorm van netheid worden op diverse plekken stroken gemaaid. Zo kan het gras bijvoorbeeld niet over het pad hangen.  Ziet u toch een locatie waar dit wel gebeurt, dan kunt u dat doorgeven via bovenstaande gegevens.

Er komt meer hondenpoep te liggen in het hoge gras.

Onze ervaring is dat honden niet graag in het hoge gras hun behoefte doen. Op het moment dat er toch ergens veel hondenpoep komt te liggen in het hoge gras, kunt u dat altijd doorgeven aan de gemeente. Eventueel met foto van de locatie. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we de openbare ruimte netjes houden, dus als u iemand treft die de hondenpoep niet opruimt, stellen we het op prijs als u diegene aanspreekt en vriendelijk verzoekt het op te ruimen.

Ik zie alleen maar hoog gras en geen wilde (mooie) bloemen.

Het anders maaien heeft als doel om meer bloemen te krijgen in de openbare ruimte. Insecten hebben deze bloemen namelijk nodig als voedsel. Maar het zullen niet altijd kleurrijke bloemen zijn, zoals klaprozen en margrieten. We zaaien ook niet alles in met bloemen. Dit moet de natuur uiteindelijk over gaan nemen, maar daar gaat soms jaren overheen. Het is niet dat als er dit jaar geen bloemen in het gras staan, dat dit nooit meer komt.

Een andere manier hoe we proberen bloemen te krijgen is door juist wel stukken te maaien en het gras af te voeren. Zo verarmen we de bodem (wordt het gras minder sterk) en kunnen er vanzelf bloemen gaan groeien. Maar hier gaan jaren overheen.

Wat is het nut van minder maaien?

Het anders maaien, (niet alles in één keer, minder vaak) heeft als nut dat er meer planten tot bloei kunnen komen. Insecten hebben bloemen nodig als voedsel. Daarnaast hebben ze ook veel soorten stengels nodig om bijvoorbeeld hun eitjes op te leggen of om in te overwinteren.  Vele insecten kunnen in de agrarische graslanden niet meer overleven, maar in het openbaar groen zouden ze dat dan wel kunnen. Deze insecten zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld vogels en vleermuizen voldoende eten hebben. Deze vogels kunnen dan weer eikenprocessierups opeten. Meer verschillende soorten insecten zorgen er ook samen voor dat ze in balans blijven. Daarnaast zijn er ook insecten die bijvoorbeeld eitjes leggen in de eikenprocessierups zodat deze dood gaan.

Ik zie tussen het gras veel brandnetels.

Brandnetels laten we op enkele plekken waar het kan staan (vooral bij locaties waar geen menselijke activiteiten zijn). Brandnetels zijn namelijk belangrijke planten voor vlinders om hun eitjes op te leggen (waardplant). Brandnetels hebben echter een vervelende eigenschap waar je pijnlijk en jeukende bulten van kan krijgen bij aanraking. Daarom maaien we brandnetels op plekken waar mensen langs lopen of langs fietsen weg. Zie je een locatie waar je last hebt van brandnetels? Geef het aan ons door.

Mijn kinderen kunnen niet meer spelen door het hoge gras.

Als bepaalde delen van een grasstrook op een bepaalde manier gebruikt worden, bijvoorbeeld om te spelen, of om te zonnen of om het water in te gaan, dan zullen we daar het gras vaker maaien. Deze plekken kunnen doorgegeven worden, liefst met kaart/foto van de locatie.

Ik ervaar het hoge gras als onveilig op bepaalde locaties.

De openbare ruimte moet veilig zijn, dat staat op nummer 1 bij ons. Wanneer door het laten groeien van grassen en bloemen onoverzichtelijke situaties ontstaan op verkeerspunten zullen we zichtpunten kort maaien. Deze plekken kunt u altijd doorgeven!

Ik zie nu veel onkruid tussen de stenen/op de openbare stoep

Onkruid tussen de stoeptegels wordt nog steeds op dezelfde manier onderhouden en gewoon verwijderd. Het is niet zo dat door het anders maaien, we dit laten staan.

Hebben jullie overal ingezaaid, of alleen bepaalde delen?

Op een aantal plekken hebben grasstroken ingezaaid. Hiervoor laten we altijd eerst onderzoek doen naar de kwaliteit van bodem zodat het juiste zaad gestrooid kan worden. Maar op veel plekken zaaien we niet. Door specifiek maaibeheer komen er na verloop van tijd vanzelf wilde bloemen. Dit heeft soms wel tijd nodig.
Krijgt mijn hond nu eerder last van teken of grasaren? In de zomerperiode is de kans groter dat uw hond (of u zelf) last van teken krijgt. Als honden graag in hoog gras willen lopen dan kan dat, maar het is verstandig om uzelf en uw hond te controleren op teken, scherpe grasaren e.d.
Krijgen we door het minder maaien meer last van eikenprocessierups? Nee, dit zorgt er uiteindelijk juist voor dat eikenprocessierupsen dood gaan. Het anders maaien, (niet alles in één keer, minder vaak) heeft als nut dat er meer planten tot bloei kunnen komen. Insecten hebben bloemen nodig als voedsel. Daarnaast hebben ook veel soorten stengels nodig om bijvoorbeeld hun eitjes op te leggen of om in te overwinteren.  Vele insecten kunnen in de agrarische graslanden niet meer overleven, in het openbaar groen zouden ze dat dan wel kunnen. Deze insecten zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld vogels en vleermuizen voldoende eten hebben. Deze vogels kunnen dan weer eikenprocessierups opeten. Meer verschillende soorten insecten zorgen er ook samen voor dat ze in balans blijven. Daarnaast zijn er ook insecten die bijvoorbeeld eitjes leggen in de eikenprocessierups zodat deze dood gaan.

Pagina opties