Met Elkaar, hoe wij in Dalfsen samen participeren

Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van ideeën en plannen in de leefomgeving elkaar te betrekken. Het betrekken van de mensen die er mee te maken hebben noemen we participatie of ook wel inwonerbetrokkenheid. De gemeente Dalfsen werkt aan beleid om inwonerbetrokkenheid te bevorderen en de kwaliteit van participatietrajecten verder te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om plannen die de gemeente aan het ontwikkelen is, maar ook om ideeën die er leven onder inwoners. Denk bijvoorbeeld aan: de aanleg van een speelplek, een nieuw hondenuitlaatveld, een initiatief voor een buurtpicknick, of een nieuwe woningbouwlocatie.

In de afgelopen periode is gesproken met de inwoners, gemeenteraad, het college van Burgemeester & Wethouders en ambtenaren over hoe inwonerbetrokkenheid in Dalfsen bevorderd kan worden. En wat de Dalfser manier kenmerkt. Alle verzamelde beelden zijn verwerkt in het concept beleidsplan ‘Met Elkaar , Samen Dalfsen mooier maken’.

Met Elkaar, Samen Dalfsen mooier maken

Centraal staat in dit beleid het samenspel tussen inwoners, maatschappelijke organisaties , ondernemers, andere stakeholders en de gemeente. Het gaat dan zowel om het betrekken van inwoners bij projecten of processen van de gemeente, als om plannen of ideeën van inwoners zelf die voor het realiseren daarvan de gemeente nodig hebben. Inwonerbetrokkenheid kan over allerlei onderwerpen gaan. Van de energietransitie tot ruimtelijke ordening, tot zorg en veiligheid. Het betrekken van inwoners is niet iets nieuws in de gemeente Dalfsen, dat doen we al langer. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het plein voor het gemeentehuis, de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ en het fietsplan.

Met dit beleid wil de gemeenteraad inwonerbetrokkenheid verankeren, de kwaliteit van participatietrajecten versterken en ruimte geven aan maatwerk voor participatie. Het voorgestelde beleid is bijna voltooid en wordt nu aan alle Dalfsenaren voorgelegd. Met de reacties kan het beleid worden verfijnd of biedt het aanknopingspunten voor concrete toepassing van het beleid.

Kijk hier voor het concept ‘Met Elkaar’.

Reacties

Reacties ontvangen we graag tot en met 26 oktober 2021 via gemeente@dalfsen.nl. Ook kunt u op dinsdag 26 oktober tussen 11:00 – 13:00 uur tijdens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis uw reactie aan ons doorgeven. In december wordt het beleid ‘Met Elkaar’ voorgelegd aan de gemeenteraad.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster