Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming in gemeenteraad

De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het  geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari 2020 en op 24 februari komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad. De antwoorden op de reacties zijn ook onderaan dit nieuwsbericht toegevoegd in een zogenoemde reactienota.

Meedenken over fietsbeleid en actieprogramma

De gemeente Dalfsen heeft inwoners in twee verschillende fases meegenomen. Om te weten wat inwoners belangrijk vinden heeft de gemeente in mei 2019 in verschillende kernen praatcafés georganiseerd. Tijdens deze praatcafés hebben inwoners en andere belangstellenden meegepraat over de fietsroutes en veel van de reacties zijn verwerkt in het beleid en in de prioriteiten die de gemeente stelt. Het college van B&W heeft het concept-beleidsplan en actieplan (ofwel uitvoeringsprogramma) in november vastgesteld. Om te horen of de input op de juiste manier is meegenomen, heeft het college tot januari de mogelijkheid geboden hierop te reageren. De reacties en de antwoorden zijn onderin dit nieuwsbericht te lezen en zijn ook meegenomen in het raadsvoorstel. Ze hebben geresulteerd in kleine aanpassingen, zonder inhoudelijke  gevolgen voor het opgestelde beleid en de gestelde prioriteiten. Bij het maken van plannen worden reacties waar mogelijk meegenomen.

Fietsen belangrijk thema in gemeente Dalfsen

Fietsen staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, ook in de gemeente Dalfsen. Het is gezond en het is een duurzame manier van verplaatsen. Daarnaast draagt het bij aan een bereikbare regio. De gemeente wil fietsen daarom verder stimuleren en daar zijn comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes en voorzieningen (zoals parkeerplekken) voor nodig. Vanwege de motie van de gemeenteraad (november 2017), het hoge ambitieniveau en diverse ontwikkelingen zijn de  benoemde plannen nu opgesteld. Hiermee is het huidige fietsbeleid aangescherpt en zijn voor de komende periode de prioriteiten bepaald.

Kernnet Fiets Overijssel

De provincie Overijssel heeft ook hoge ambities voor de fiets. Om te bepalen wat de belangrijkste routes zijn om te verbeteren heeft de provincie een Kernnet Fiets Overijssel opgesteld. Het gaat vooral om regionale routes en lokale hoofdroutes waar veel gefietst wordt en waar meer fietsers verwacht worden. De provincie werkt aan de uitwerking van 9 routes uit het geprioriteerde Kernnet. In de integrale fietsvisie concludeert gemeente Dalfsen dat er naast de geprioriteerde routes uit het Kernnet Fiets ook een aantal andere routes zijn die de gemeente de komende jaren zou willen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de fietsroute tussen Lemelerveld en Raalte, het doortrekken van de snelfietsroute Zwolle – Dalfsen tot voorbij de Gerner Marke en fietsroutes binnen Nieuwleusen via onder andere de Kon. Julianalaan. Samen met de provincie Overijssel wordt nog gekeken of deze routes toegevoegd kunnen worden aan het Kernnet Fiets Overijssel.

Pagina opties