Nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Wil je je (agrarisch) bedrijf toekomstgericht maken en heb je één of meerdere schuren met asbestdaken op je erf? Misschien is de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ dan wel interessant. 

In het buitengebied zien we nog veel schuren met asbestdaken. Asbestdaken zijn een grote bron van asbestvezels en het gebruik van asbesthoudend materiaal is al bijna 30 jaar verboden. Ondanks dat het verbod op asbestdaken in 2019 door de Eerste Kamer werd aangehouden, blijft de sanering van al deze daken een maatschappelijke opgave. Een asbestdak verzekeren wordt ook steeds lastiger. De provincie ziet graag dat alle asbestdaken zo snel mogelijk worden verwijderd, het liefst in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen. Het dak is dan beter voor ieders gezondheid, veiliger én duurzamer.

Asbest eraf, zon erop

De provincie heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich hiervoor inschrijven. De belangrijkste voorwaarden zijn:

• Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2

• Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf

• De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak

• Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5.000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het elektriciteitsnet.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl (loket/subsidies/asbest).

Meer financiële mogelijkheden

Naast de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ werkt de provincie op dit moment ook aan een maatwerklening en een verzilverlening. De maatwerklening is voor dakeigenaren die via de reguliere weg (via een bank of andere kredietverstrekker) geen lening aan kunnen vragen. Het nieuwe dak, de plaatsing van zonnepanelen en sloop kunnen hier ook voor een deel mee worden gefinancierd. Naar verwachting zijn beide leningen vanaf het voorjaar van 2022 via gemeenten aan te vragen.

Keukentafelgesprek

Als erfcoach vinden we het een mooie uitdaging om de ideeën voor een erf tot uitvoering te brengen. Maar waar begin je? Nodig je een erfcoach uit, dan plannen we eerst een afspraak voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. In vertrouwen bespreken we dan alle plannen en ideeën. Soms kan het fijn zijn om dit aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon te vertellen. Wat ons betreft kunnen alle onderwerpen aan de orde komen, dus naast asbest verwijderen ook doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, biodiversiteit, duurzame energie, erfontwikkeling, financiën, zorgen of wonen

Onafhankelijk

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een erfeigenaar zijn persoonlijk. Weet dat gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid plaatsvinden. Soms blijft het bij één gesprek en kun je als erfeigenaar zelf verder met de toekomstplannen voor jouw erf. Lukt dat nog niet, dan kan een erfcoach ook langer betrokken zijn. Als erfcoaches zitten we niet op de stoel van de adviseur. We zijn betrokken aan de voorkant van jouw proces. Samen kijken we of een bepaalde ontwikkeling bij je past. Vervolgens kunnen we je doorverwijzen naar een specialist. We hebben een breed netwerk, zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden en hebben korte lijnen met de gemeente. Al deze onderdelen ondersteunen bij het toekomstgericht maken van jouw erf.

Mocht je door het lezen van deze informatie kennis met ons willen maken, neem dan gerust contact op met de erfcoach binnen jouw gemeente.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster