Nieuwkomers krijgen hulp bij onderwijs en werk

In 2022 wijzigt de Wet Inburgering. Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen. Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

Hulp noodzakelijk

In de huidige situatie gaan nieuwkomers zelf op zoek naar een geschikte (taal)cursus of passend werk. Dit blijkt vaak geen makkelijke opgave wanneer iemand in een onbekend land een nieuw leven probeert op te bouwen. Bovendien is het aanbod van aanbieders van (taal)cursussen in ons land groot, onoverzichtelijk en kan de kwaliteit niet altijd worden gegarandeerd. Ook is het voor nieuwe inwoners niet eenvoudig om zelfstandig een baan te vinden of op een andere manier actief deel te nemen aan de samenleving.

Leren

De gemeenten gaan de nieuwkomers begeleiden en adviseren bij het vinden van passend (taal)onderwijs. Daarbij zijn de kwaliteit van het onderwijs en het snel kunnen instromen (voldoende aanbod) belangrijke voorwaarden. Om het onderwijs aan deze voorwaarden te kunnen laten voldoen, gaan de gemeenten in deze regio het nieuwe aanbod zelf, maar vooral ook gezamenlijk inkopen. Het regionale aanbestedingstraject voor de inburgeringscursussen wordt nog deze week opgestart via Tenderned.

Meedoen

Naast het zo snel mogelijk leren van de taal is het ook van belang dat nieuwe inwoners, naar kunnen, gaan meedoen in de samenleving. Liefst via een betaalde baan. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt, zijn er ook andere manieren om te gaan participeren. Denk aan het opdoen van praktijkervaring of werken als vrijwilliger. De gemeenten in de regio gaan de nieuwkomers ook hierin ondersteunen. Hoe precies wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Blij met samenwerking

Wethouder Jan Uitslag geeft aan dat hij blij is met de regionale samenwerking op het gebied van inburgering. “Het doel is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren op een voor hen zo hoog mogelijk niveau. Door de samenwerking denken wij dat er een kwalitatief goed lesaanbod kan worden geboden. Daarbij kan ingespeeld worden op de verschillende niveaus en het tempo waarop inburgeraars hun examen kunnen halen. Daarnaast zullen we ook lokaal (blijven) investeren op de participatie van statushouders in de samenleving. Taalstages en vrijwilligerswerk zijn daarin mooie (eerste) stappen!”.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster