Omgaan met de psychosociale gevolgen van het coronavirus

Beschikbare initiatieven en hulp.

Zoveel mogelijk thuis blijven en geen fysiek contact hebben met anderen. De maatregelen die zijn genomen om een snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen bij bepaalde risicogroepen ook psychosociale consequenties hebben. Zeker nu de situatie al wat langer duurt.

Dit overzicht is bedoeld als handvat om inwoners in IJsselland in het algemeen, maar vooral ook mensen die extra risico lopen op psychosociale problemen, te ondersteunen. Beschikbare (bestaande en nieuwe) initiatieven en hulp waar mensen terecht kunnen met hun vragen of zorgen. Of voor een luisterend oor.

Algemeen publiek

 • Landelijk informatienummer: Voor vragen over corona is er een algemeen nummer: 0800-1351 (7 dagen per week, 8.00-22.00 uur).GGD IJsselland
 • GGD IJsselland: Informatie over het coronavirus op www.ggdijsselland.nl/corona
  Bij vragen over het coronavirus: 088-4430370
 • Jeugdgezondheidszorg: bereikbaar via 088-4430702 (werkdagen van 8.00-17.00 uur).
 • Meldpunt maatschappelijke zorg: Bij ernstige zorgen over iemand in je omgeving, vervuilde woningen, verward gedrag of indien vermoed wordt dat iemand verplicht psychische hulp nodig heeft in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
 • Regio Zwolle
  Team Via www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg. Bereikbaar via 038 - 4281550 (24/7 uur)
 • Website voor jongeren: www.jouwggd.nl
  Deze website is er voor jongeren met informatie over gezondheid. Via deze website kun je anoniem chatten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. De chat is elke werkdag geopend tussen 14.00-22.00 uur, op zaterdag en zondag van 18.00-20.00 uur.

Andere telefonische hulplijnen

 • De Luisterlijn: Telefoonnummer 0900-0767, 24/7 bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of een luisterend oor (www.deluisterlijn.nl).
 • Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of een praatje willen maken kunnen bellen met:
  ANBO (0348-466666, 7 dagen per week, 9.00-21.00 uur)
  KBO-PCOB (030-3400600, ma t/m vrij. 9.00-17.00 uur). Voor ouderen met een migratie-achtergrond.
  De Zilverlijn Aanmelden via 088-3442000. De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Professionele vrijwilligers bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Zie ook www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn
 • Rode Kruis: Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp). Doordeweeks tussen 9.00-21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00-16.00 uur. Zie ook www.rodekruis.nl
 • MIND Korrelatie: een landelijke organisatie die anoniem en professioneel psychische en psychosociale hulp biedt. Per telefoon: 0900-1450 (15 cent p/m) en chat op ma t/m vrij. van 9.00 tot 17.30 uur. Zie ook https://mindkorrelatie.nl
 • De Mantelzorglijn: Telefoonnummer 030-7606055, elke werkdag van 9.00-16.00 uur. Voor alles wat je als mantelzorger wilt weten over het coronavirus. Zie ook https://mantelzorg.nl
 • Website samenbeterthuis.nl: De website www.samenbeterthuis.nl ondersteunt mantelzorg en zelfzorg met adviezen en handige online cursussen over verzorgen en verplaatsen van patiënten en mensen met beperkingen.
 • Website betermetjeburen.nl: Op deze website kunnen mensen eventueel met begeleiding (telefonisch) hulpvragen plaatsen. Het kan gaan om een boodschapje doen of telefonisch het hart luchten over corona of iets anders. Beter met je buren is laagdrempelig en kan ervoor zorgen dat bewoners in contact blijven met elkaar. Zie ook www.betermetjeburen.nl  
 • Website samenvoorelkaar.nl: www.samenvoorelkaar.nl is een open netwerk voor alle doeners en denkers die hun buurt, dorp of stad in Overijssel socialer en leefbaarder willen maken. Hier vindt u onafhankelijke kennis, belangrijke contacten en inspiratie. Wij delen ervaringen, stimuleren vraag en aanbod, verbinden mensen en ideeën en helpen bij het vinden van financiering. Samen werken we aan het goede leven in Overijssel! Op deze website staan inmiddels ook handige initiatieven uit heel Overijssel, die zich richten op oplossingen in tijden van het corona-virus.
 • Netwerk palliatieve zorg – regio IJssel-Vecht & Noordoost-Overijssel
 • Geestelijke verzorging thuis: Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of verlies van een dierbare. In verband met het coronavirus kunnen ook levensvragen opkomen, door angst dat we ziek worden, het isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, of herinneringen aan de oorlog. Niemand hoeft met levensvragen te blijven zitten want geestelijke verzorging kan nu ook thuis.
  Geestelijke verzorging thuis is bedoeld voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Daarnaast kan iedereen van 50 jaar en ouder die worstelt met levensvragen thuis geestelijke verzorging krijgen. Zie voor meer info op www.netwerkpalliatievezorg.nl
 • Praten over verlies: Als je een dierbare hebt verloren en behoefte hebt om daar met iemand over te praten, kun je (anoniem) chatten met een deskundige vrijwilliger van Praten over verlies. Dagelijks van 16.00 tot 22.00 uur. Zie ook https://pratenoververlies.nl
 • NPV: De NPV houdt maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur spreekuur op telefoonnummer 0318 - 54 78 88. De NPV is een organisatie met een christelijk karakter. Zie ook https://npvzorg.nl
 • Corona Quarantaine Contact: De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via Corona Quarantaine Contact. Op de actiepagina kunnen mensen aangeven gebeld te willen worden. Zie ook https://www.kro-ncrv.nl/corona
 • Psychologenpraktijk iPractice: Deze praktijk zet drie psychologen achter de telefoon om mensen te helpen die angstig, gestrest of somber zijn vanwege de coronacrisis. Het (gratis) telefoonnummer van het Corona-loket is 020-2444888. Ook online is het loket bereikbaar voor educatie en vragen www.ipractice.nl/corona
 • Tactus Verslavingszorg: Tactus is een advieslijn gestart voor cliënten, naasten en zorgprofessionals die in deze periode extra ondersteuning zouden willen bij vraagstukken rondom verslavingsproblematiek en middelengebruik. De advieslijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via het centrale nummer van Tactus: 088 382 28 87.
  Op een laagdrempelige manier kun je via deze telefoonlijn in contact komen met een medewerker van Tactus. De advieslijn wordt voornamelijk gedraaid door jeugd- en preventiewerkers. Ze kunnen ondersteuning bieden en meedenken over problemen of moeilijke situaties rondom het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen maar ook zaken zoals (online) gokken, gamen en beeldschermgebruik. Zie ook www.tactus.nl
 • 113 zelfmoordpreventie: Voor het praten over suïcide en suïcidale gedachten. 24/7 bereikbaar via 0900-0113, of chat met vrijwilligers op www.113.nl.

Speciaal voor kinderen/jongeren

 • GGD IJsselland
 • Jeugdgezondheidszorg: De Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar via 088-4430702 (werkdagen van 8.00-17.00 uur).
 • www.jouwggd.nl: Deze website is er voor jongeren met informatie over gezondheid. Via deze website kun je anoniem chatten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. De chat is elke werkdag geopend tussen 14.00-22.00 uur, op zaterdag en zondag van 18.00-20.00 uur.
 • De Kindertelefoon: Voor vertrouwelijke gesprekken over onderwerpen die kinderen niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Bel of chat gratis met de Kindertelefoon. Bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. Elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. Telefoonnummer is 0800 0432. Zie ook www.kindertelefoon.nl
 • Nederlands Jeugd Instituut: Kinderen gaan door de uitbraak van het coronavirus niet naar school. Hoe praat je met je kinderen over het Corona-virus? Hoe leg je hen uit wat er aan de hand is? Het Kenniscentrum zet adviezen op een rijtje. Zie ook www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
 • Blik op angst – Yarin Jeugdhulp: Dit is een initiatief van Yarin Jeugdhulp (www.yarin.nl). Yarin Jeugdhulp wil drempels verlagen door flexibel, kortdurend en vraaggericht hulp aan te bieden. Daarnaast wisselt Yarin kennis uit over verschillende klachtgebieden met in het bijzonder angst. Blik op angst is in ontwikkeling, maar vanwege het Coronavirus en de bezorgdheid en angst die hiermee gepaard kan gaan is de website (tijdelijk) voortijdig online. https://blikopangst.nl
 • Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen.
  Het Kenniscentrum maakt de verbinding tussen de verschillende disciplines en belanghebbenden ten behoeve van de kinder- en jeugdpsychiatrie en de brede jeugdhulp. Zie ook www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus.

Praktische hulp voor en door vrijwilligers

 • Website NLvoorelkaar.nl: In de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. NLvoorelkaar verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Jij doet toch ook mee? Zie ook www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp
 • Niet alleen.nl: Hulp die geboden wordt door een lokale organisatie of kerk. Aanmelden kan via https://nietalleen.nl. Ook kan er gebeld worden met: 0800-1322, maandag t/m vrijdag: 09.00 - 21.00 uur, zaterdag en zondag: 09.00 - 20.00 uur
 • Wehelpen.nl: Op deze website kun je je hulp aanbieden of laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken. www.wehelpen.nl.
 • Ready2help van het Rode Kruis: Het Rode Kruis mobiliseert haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit ruim 70.000 mensen, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze. In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.
  Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft. Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Wil jij ook helpen? Aanmelden kan via www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help
 • Stichting Present: Iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten kan bij Present terecht. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Kijk voor meer informatie op https://stichtingpresent.nl/aanmelden/.

In geval van een onveilige situatie

 • Veilig Thuis: Je zorgen maken om een kind, volwassene of oudere is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar juist jij kunt iets doen. Ook als je twijfelt. Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Telefoonnummer 0800-2000 of https://veiligthuis.nl.
 • Centrum Seksueel geweld: Wij bieden professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Wij zijn bereikbaar via: 0800-0188. Zie ook www.centrumseksueelgeweld.nl

Speciaal voor zorgprofessionals

 • Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals – ARQ IVP: ARQ IVP heeft een 'contactpunt psychosociale ondersteuning' geopend, speciaal voor zorgprofessionals en hun leidinggevenden. Dit contactpunt heeft als doel om (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden in deze coronacrisis zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk.
  Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.30-21.30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 (gebruikelijke belkosten). Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen die allen kennis en ervaring hebben in de ondersteuning van professionals in beroepen waarin zij geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen.
  Naast de mogelijkheid van telefonisch contact wordt vanuit het contactpunt ook specifieke informatie beschikbaar gesteld. Zie ook: https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals

Lokaal aanbod gemeente Dalfsen

Dalfsen

 • Samen Doen in Dalfsen: Samen Doen in Dalfsen legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in de gemeente Dalfsen geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. Samen Doen in Dalfsen is onderdeel van de gemeente Dalfsen.
  Vindt u geen antwoord op www.samendoenindalfsen.nl? Neem dan contact op met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529 (6 cijfers). Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. Mocht dit niet uitkomen dan kunt u een e-mail sturen naar samendoenindalfsen@dalfsen.nl. Zie ook www.samendoenindalfsen.nl
 • Saam Welzijn: Saam Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Ziet u problemen ontstaan bij uw familie, buren of vrienden? Laat ze contact opnemen via telefoonnummer 0529482121. Zie voor deze en andere informatie ook: www.saamwelzijn.nl. Andere algemene telefoonnummers:
  • Mantelzorgondersteuning: 06-11276383 (Janny)
  • Jongerenwerk: 06-15919465 (Hendrik Jan)
  • Ouderenwerk: 06-12505398 (Wendy)
  • Opbouwwerk: 06-11922858 (Judith)
 • Algemeen maatschappelijk werk de Kern: De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. U kunt bij ons terecht voor algemeen maatschappelijk werk en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis. Zij zijn bereikbaar via: 038 4569 700 en via sec@stdekern.nl. Zie ook www.stdekern.nl/gemeentes/dalfsen
 • MEE IJsseloevers: De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via Telefoonnummer:  088 633 0 633 of Email info@meeijsseloevers.nl . U hoeft zich niet eerst te melden bij de gemeente, of bijvoorbeeld Samen Doen. Zie ook www.meevoormij.nl/overheid/dalfsen.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster