Onderzoek "Waar staat je gemeente"

Logo waar staat je gemeente.nl

De gemeente Dalfsen doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

Binnenkort ontvangen 2.000 inwoners van Dalfsen een brief met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Deelname aan het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. De gemeente roept inwoners van harte op om deel te nemen aan het onderzoek. Want met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente het beleid en de handelswijze bepalen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een uitgebreide analyse van de gegevens komt op www.waarstaatjegemeente.nl.

Pagina opties