Ruitenborghweg in Dalfsen afgesloten

De Ruitenborghweg is afgesloten tussen de Cubbinghesteeg en de Leemculeweg.

Vanwege het vele water is de grond verzadigd. Gevolg is dat de grond aan de slootkant loslaat door verzakking en er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster