Tarieven gebruik sportvelden

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt bekend dat de tarieven voor het gebruik van de sportvelden en overige terreinen voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. Voor het jaar 2020 is de jaarlijkse tariefsverhoging bepaald op 1%. De vaste gebruikers zijn hierover geïnformeerd. Voor een ieder liggen de nieuwe tarieven ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De  nieuwe  tarieven zijn tevens op deze pagina te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

Te downloaden:

Pagina opties