Tarieven gebruik sportvelden

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt bekend dat de tarieven voor het gebruik van de sportvelden en overige terreinen voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. Voor het jaar 2020 is de jaarlijkse tariefsverhoging bepaald op 1%. De vaste gebruikers zijn hierover geïnformeerd. Voor een ieder liggen de nieuwe tarieven ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De  nieuwe  tarieven zijn tevens op deze pagina te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Sloot van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0529) 48 83 48 of email a.sloot@dalfsen.nl.

Te downloaden:

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Heeft u een afspraak bij de gemeente of in een van de servicepunten en heeft u klachten als hoesten, niezen, verkoudheid en/of koorts? Dan vragen we u om een nieuwe afspraak te maken voor de veiligheid van uzelf en bezoekers en medewerkers van de gemeente.

Maak een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 14 0529.

Kijk voor meer info op www.dalfsen.nl/corona

Sluit venster