Terugblik digitale boerenbijeenkomst bij de gemeente Dalfsen

Op vrijdag 26 november organiseerden wij een digitale bijeenkomst voor boeren in de gemeente Dalfsen. Wij kijken terug op een goed gesprek, al zien wij er ook zeer naar uit om iedereen een volgende keer weer op het gemeentehuis te kunnen uitnodigen. Elkaar echt zien en spreken maakt een gesprek met elkaar nog beter dan via een scherm.

Graag blikken we in dit bericht kort terug op de verschillende onderwerpen die de revue passeerden en delen gelijk ook de presentaties die zijn gehouden.

Welkom

Na het welkom door burgemeester Erica van Lente en wethouder André Schuurman werden er twee presentatie gehouden voor alle aanwezigen. Martijn van der Heide, die bijzonder hoogleraar voor Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen is, startte met de eerste presentatie, waarna de familie Visscher vertelde over hun zorgboerderij en melkveebedrijf Het Ruitenveen.

Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling

Martijn van der Heide legde in zijn presentatie uit welke mogelijkheden er zijn om de verbinding te maken tussen natuur en landbouw. En welke rol boeren daarin kunnen spelen. De ontwikkeling van de landbouw heeft Nederland veel goeds gebracht, maar in de loop der tijd heeft het ook zijn grenzen bereikt. In het verleden was er meer samenspel tussen natuur en cultuur, echter is er een verlies aan biodiversiteit en ontstaat er een monotoon en steriel landschap. Hoe combineren we de verschillende functies die het platteland kan vervullen? Die vraag vormt het hart van het debat tussen land sparing en land sharing, ‘scheiden’ of ‘verweven’ in het Nederlands. Natuurinclusieve landbouw is boeren met natuur. Het is een combinatie van agrarisch natuurbeheer, een efficiënte landbouw met weinig milieu-impacts, en een vorm van landbouw die natuurlijk kapitaal in zijn bedrijfsvoering heeft geïnternaliseerd (functionele agrobiodiversiteit). Bekijk de presentatie (Presentatie Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling) voor meer informatie over deze presentatie of lees het verslag (Verslag deelsessie thema natuurinclusieve plattelandsontwikkeling) dat tijdens de deelsessie is gemaakt.

Zorgboerderij en melkveebedrijf Het Ruitenveen

Elijan Visscher runt samen met zijn ouders Henk en Inge Zorgboerderij Het Ruitenveen. Naast de zorgboerderij houden zij een melkveehouderij die is uitgebreid met een zuiveltak. Het melkveebedrijf, vertelt Henk, is een familiebedrijf. In het verleden nam hij het over van zijn ouders en met een gerust hart en een gevoel van trots mag hij het overdragen aan zijn zoon. Sinds 2011 is aan het melkveebedrijf de zorgboerderij toegevoegd. De beide bedrijven vullen elkaar aan en geven veel voldoening. De zorgboerderij biedt mensen een stukje vrijheid, geeft invulling aan een zinvolle dag en maakt dat zij onderdeel uitmaken van de maatschappij. Bedrijfsopvolger Elijan is enthousiast om verder te bouwen aan het Ruitenveen en ziet hierin kansen, maar toch ook vraagstukken. Hoe kijken andere bedrijfsopvolgers naar de toekomst? Ben jij of ken jij andere boeren bedrijfsopvolgers? Elijan komt graag in gesprek. Zie de presentatie (Presentatie Zorgboerderij en melkveebedrijf Het Ruitenveen) voor meer informatie over het Ruitenveen en de contactgegevens.

1 in plaats van 2 deelsessies

Na een korte pauze volgde er een ronde waarbij iedereen kon aansluiten bij een van de deelbijeenkomsten. In eerste instantie was aangegeven dat de deelnemers bij twee onderwerpen konden aansluiten. Echter constateerden wij tijdens de eerste deelsessie dat in iedere groep een goed gesprek gaande was en dat een wisseling die abrupt zou onderbreken. 25 minuten voor een sessie is dan toch wat aan de korte kant. Voor iedereen die graag ook meer wil weten over het andere onderwerp van zijn of haar keuze, neem de presentatie door en leg gerust contact met een van onze medewerkers wanneer je meer over dat onderwerp wil weten.

Sloop voor kansen en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) gemeente Dalfsen door Joke Klink en Marit Gorter (gemeente Dalfsen). Centraal stonden de vragen: Hoe werkt Sloop voor kansen eigenlijk? Wat zijn de mogelijkheden met het VAB beleid? Hoe ziet een bestemmingsplanprocedure eruit? In deze bijeenkomst is er gesproken over het gemeentelijk beleid en over eigen casussen. Kijk onderaan dit bericht voor de presentatie (Presentatie Sloop voor kansen en vrijkomende agrarische bebouwing).

Stikstof door Pieter Dikhoff (provincie Overijssel) en Simone Kiewiet (gemeente Dalfsen). In deze deelsessie werden de ontwikkelingen rond stikstof besproken. De tijd was te kort om alle vragen te stellen en gedachten en oplossingsrichtingen uit te wisselen. Aan de basis van het gesprek lag deze presentatie (Presentatie Stikstof). Veel stikstof gegevens zijn beschikbaar via: https://ggahub-stikstof-overijssel.hub.arcgis.com/ en informatie over natuur e.d. is hier in te zien https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 .

Erfcoaches De presentatie door Babke Roeterdink en Yvonne in ’t Veld (erfcoaches) ging helaas niet door omdat de tweede ronde deelsessies kwam te vervallen. Maar ze komen graag in contact met u. In het buitengebied van Dalfsen zijn zij als erfcoaches actief, vanuit het project Toekomstgerichte Erven van Provincie Overijssel. Zij denken graag met u mee over de toekomst van uw erf, bedrijf maar ook uzelf! De coaches helpen u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Of u nu wilt stoppen, verbreden of door ontwikkelen. De gesprekken zijn gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk. Bekijk de presentatie (Presentatie ErfCoach_Dalfsen) voor meer informatie.

Voor het onderwerp familiebedrijven (bedrijfsvoering en financiën) door Countus waren maar een paar boeren vooraf geïnteresseerd. Tijdens de bijeenkomst van 26 november kwam dit onderwerp daarom niet meer aanbod. De geïnteresseerden hebben rechtstreeks informatie ontvangen. Centraal stond: een familiebedrijf is iets moois en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Binnen deze bedrijven spelen vaak tal van vraagstukken waarin privézaken samengaan met de bedrijfsvoering. Hoe zorgen we voor de juiste balans tussen werk en privé? Wie is de meest geschikte bedrijfsopvolger? En hoe verdelen we het vermogen? Was u bij nader inzien ook geïnteresseerd? Laat het ons gerust even weten, dan ontvangt u de contactgegevens van ons.

Veilig buitengebied

Wanneer de bijeenkomst in het gemeentehuis gehouden had kunnen worden, zouden de wijkagent buitengebied en de taakaccenthouder ondermijning van de politie aanwezig zijn geweest. Het was dan mogelijk geweest om tijdens de pauze of achteraf in gesprek met hen te gaan over het behoud van een veilig buitengebied. Dat gesprek kan nog steeds. Graag komen ze bij u langs om een veiligheidsenvelop uit te reiken, u te laten ruiken van geurvaten, en het gesprek er over aan te gaan. De genoemde veiligheidsenvelop bevat o.a. de Kiek UUT folder, een XTC-geurkaart, preventie adviezen ten aanzien van gps-diefstal (Cumela), een folder over veilig pandverhuur alsmede informatie rondom Meld Misdaad Anoniem. Voor meer informatie kijk op www.dalfsen.nl/veiligheid. Voor het aanmelden van een bezoek kunt u een e-mailsturen naar ondermijning@dalfsen.nl.

Contactpersonen gemeente Dalfsen

Namens de gemeente waren ook Uco Lautenbach, bedrijfscontactfunctionaris Economische zaken, Marit Gorter, Simone Kiewiet en Joke Klink, beleidsmedewerkers Ruimtelijke ordening, Annamiek Pasma beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Myrthe Honingh communicatieadviseur aanwezig. Voor contact zijn zij te bereiken via gemeente@dalfsen.nl en telefonisch 14 0529.

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid. Ook volgend jaar nodigen wij onze boeren graag weer uit voor een bijeenkomst met elkaar. Heeft u vragen, ideeën of wilt u graag in contact met ons komen. Laat het weten. Dat kan via aanmelden@dalfsen.nl of via de hierboven genoemde contactpersonen bij de gemeenten Dalfsen.

Met vriendelijke groet

Burgemeester Erica van Lente en Wethouder André Schuurman

Pagina opties