Tijdelijk eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat Dalfsen vanaf 15 april

De verkeerswijziging van de Raadhuisstraat in Dalfsen gaat in per 15 april. In eerste instantie was aangegeven dat deze vanaf 8 april zou gelden, maar door een aanpassing in de planning schuift het op.

De tijdelijke aanpassing wordt ingevoerd voor de bouwwerkzaamheden van het Waterfront Dalfsen die nu de laatste fase is ingegaan. De ruimte rondom de bouwlocatie is beperkt. Voor het behouden van een veilige werkomgeving wordt de bouwlocatie tijdelijk verruimd. Het wegvak op de Raadhuisstraat wordt daardoor smaller. Een aanpassing van de verkeerscirculatie is hierdoor noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft de gemeente Dalfsen er voor gekozen om vanaf 15 april 2019 tot eind 2019 eenrichtingsverkeer in te stellen voor de Raadhuisstraat in westelijke richting, tussen de Beltestraat en Eshuisstraat. Deze geldt voor het gemotoriseerde verkeer, fietsers kunnen beide richtingen wel blijven gebruiken.

Veiligheid

De benodigde werkruimte op het bouwterrein van de aannemer wordt, voor het waarborgen van de veiligheid op de werkplaats, vergroot. Dat biedt de aannemer de ruimte om binnen de bouwhekken te werken en ook om vrachtwagens te laten laden en lossen. Hiervoor wordt een deel van de weg van de Raadhuisstraat bij het bouwterrein betrokken door het verplaatsen van de hekken. Met het verplaatsen van deze bouwafzetting is er onvoldoende ruimte voor het gemotoriseerde verkeer om vanuit twee richtingen te passeren op de Raadhuisstraat. In afstemming met Veilig Verkeer Nederland en de politie zijn alternatieven onderzocht. Daarbij bleek dat met het instellen van eenrichtingsverkeer voor de Raadhuisstraat in westelijke richting, tussen de Beltestraat en Eshuisstraat, zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer behouden wordt.

Tijdelijke maatregel

De aanpassing van de rijrichting gaat in op maandag 15 april en loopt tot eind december 2019. Aangezien er in het weekend en tijdens de bouwvakvakantie geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden geldt de maatregel alleen op werkdagen. De bouwhekken worden aan het eind van de werkweek verplaatst zodat twee-richting verkeer vanaf dan wel mogelijk is. Dat houdt in dat van vrijdag 16:00 uur tot maandag 06:00 uur én in de bouwvakantie van 29 juli tot 19 augustus er wel twee richting verkeer mogelijk is. Wethouder van Leeuwen: ”Deze tijdelijke aanpassing is noodzakelijk. Wij realiseren ons dat bewoners, ondernemers en bezoekers hier hinder van ondervinden. Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip”.

Omleiding

Voor het bouwverkeer van en naar het Waterfront geldt het eenrichtingsverkeer al. Door een bewegwijzerde route worden zij vanaf de Raadhuisstraat via onder andere Pleijendal naar de Rondweg geleid. Deze omleidingsroute zal ook voor het gemotoriseerde eenrichtingsverkeer en de bus gaan gelden.

Bij vragen over ontwikkelingen rondom de bouwwerkzaamheden van het Waterfront kan contact worden opgenomen met Stefan Haverkort van Koenen Bouw op telefoonnummer is 0591 62 35 00.

Pagina opties