Tiny houses op bestaande erven in buitengebied Dalfsen mogelijk

De gemeenteraad van Dalfsen overweegt om het realiseren van ‘Tiny houses’ in het buitengebied mogelijk te maken met een aangepaste ‘Sloop voor kansen-regeling’. Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny houses wordt permanent gewoond. Ze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

Sloop voor kansen

Waar voor een ‘gewone’ woning 850 m² (met asbestdak) of 1000 m² (zonder asbestdak) landschapsontsierende bebouwing moet worden gesloopt, kan voor een Tiny house worden volstaan met de helft van deze sloop m². Wel moeten de Tiny houses op een bestaand erf worden gebouwd. Op deze manier hoopt de gemeenteraad tegemoet te komen aan wensen om kleiner en daarmee ook duurzamer te wonen of voor ouders dan wel kinderen op eigen erf een kleine zelfstandige woning te kunnen bouwen.

Een huisje van 40 m²

Bij de Tiny houses gaat het om kleine huisjes, met een oppervlakte van 50 m² (inclusief 10 m² bergruimte). Door nog een keer 425 of 500 m² aan sloop vierkante meters in te zetten, is het mogelijk om het Tiny house te vergroten tot een woning van 750 m³.

Om dit mogelijk te maken worden de Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de Gemeente Dalfsen’ gewijzigd. De gewijzigde beleidsregels liggen vanaf 17 februari 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. In deze periode is het mogelijk om over de wijzigingen een zienswijze in te dienen bij de raad van de gemeente Dalfsen.

De beleidsregels en de procedure bekijken.

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster