Transitie, transformatie…… de huidige toverwoorden!

“De huidige wereld/maatschappij/landbouw is in transitie” is wat je leest en hoort. En of je nu wilt of niet, de drukte, onrust en onzekerheid dwingt een ieder van ons om na te denken over de toekomst. Waar ligt de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf, van mijn erf? Hoe maak ik mijn leven, de omstandigheden van mijn gezin, mijn bedrijf en mijn erf bestendig voor de komende 5, 10 of 15 jaar met alle onzekerheid die er nu nog is?

Transitie en ook transformatie betekent veranderen, veranderen naar nieuw…… Als “de wereld” verandert, is het bijna onvermijdelijk om niet zelf mee te bewegen als je overeind wilt blijven. Het vraagt om het maken van keuzes en dat is spannend. Vooral als je zoveel onduidelijkheid en open eindjes ervaart in beleid en regelgeving.

Verandering zien als kans

Ondernemen is vooruitzien. De huidige situatie in ons land, met alle probleemthema’s (stikstofreductie, klimaat, waterbeheer en droogte, het coronavirus, woningtekort, biodiversiteitsafname) die ons lijken te overvallen, dwingt ons allemaal om vooruit te kijken. In elke verandering ligt óók een kans, echter: zie die maar eens als je midden in je eigen vertrouwde situatie zit en het buiten lijkt te stormen.

In het oog van de storm

In alle drukte van buiten, ligt de rust, de stilte en het inzicht in het oog van de storm. Vanuit je eigen persoonlijkheid, je eigen kwaliteiten en talenten, je eigen omstandigheden, je eigen wensen en passie, je eigen locatie van erf/bedrijf, je eigen portemonnee, mag je ontdekken welke kleine of grote verandering bij jou en je bedrijf past om renderend en daarmee toekomstbestendig te worden. Het is voor iedereen anders, omdat iedereen en alles anders is. De erfcoach kan in dit proces een prettige gesprekspartner zijn. Bij het bewust worden van datgene wat jóu drijft, wat jóuw wensen zijn, maar ook bij het onderzoeken van mogelijkheden, het inspireren tot nemen van stappen, het verbinden met andere mensen en instanties die nodig zijn.

Inspiratie

Al menig erfeigenaar/agrariër heeft ons gevonden en dit zijn enkele voorbeelden van de processen van verandering waar we als erfcoaches bij betrokken zijn:

  • Een eigenaar van een omvangrijk kalverbedrijf wil niet groter groeien, maar zoekt wel naar een neveninkomst die hem weinig tijd kost en veel plezier oplevert. Uit onderzoek bij de gemeente blijkt dat hij zijn plan om 2 shephards (luxe pipowagens) op de rand van zijn erf te plaatsen als overnachtingsplekken, kan uitvoeren. Nu nog de geschikte shephards vinden.
  • Een agrariër met aanzienlijk deel van zijn grond gelegen in Natura 2000, ziet toekomst in het natuurinclusiever boeren. De erfcoach bracht hem in contact met een bureau dat nu voor hem 3 scenario’s in beeld brengt op welke manieren hij dit zou kunnen doen en wat hij daarvoor nodig heeft om voldoende inkomsten te generen in de toekomst.
  • Zoon van een agrariër woont op het voormalig boerenerf. Hij wil iets zinnigs doen met het erf en opstallen  Hij is nu in gesprek met een school voor kinderen met een beperking om te onderzoeken of zijn geboorteplek, een plek kan worden voor deze kinderen om in aanraking te komen met dieren, de natuur en de rust en structuur die dat oplevert.

Uw eigen verandering

Dit zijn slechts een paar van alle veranderprocessen op het platteland waarbij we als erfcoach betrokken zijn. Mocht je  zelf ook willen onderzoeken óf en welke verandering jou past of heb je al ideeën en kun je daar wel steun bij gebruiken, aarzel dan niet om de erfcoach in je gemeente te bellen.

Pagina opties