Uitnodiging online bijeenkomsten over de toekomst van Dalfsen

In oktober en november biedt de gemeente iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen. Dat doet de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten. Door de komst van het coronavirus vinden de bijeenkomsten digitaal plaats. De input die opgehaald wordt draagt bij aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Dit beschrijft de toekomst in 2030 van de omgeving waarin we wonen, leven en recreëren.

Bijeenkomst per gebied
De gemeente organiseert twee soorten bijeenkomsten. Allereerst een vijftal bijeenkomsten, per gebied één. Hierdoor biedt de gemeente alle inwoners, ondernemers en organisaties die in het betreffende gebied wonen of werken de mogelijkheid om mee te denken en te praten. Het gaat om een bijeenkomst waarin algemene, belangrijke onderwerpen aan bod komen: wat voor woningen moeten we bouwen en waar, waar ruimte voor bedrijven of waterberging is of waar je in de toekomst kan sporten of recreëren. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten, inclusief tijden.

Datum Locatie Tijdstip Soort bijeenkomst Onderwerp
20 oktober 2020 Hoonhorst e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbaar Algemeen
21 oktober 2020 Nieuwleusen e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbaar Algemeen
27 oktober 2020 Lemelerveld e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbaar Algemeen
12 november 2020 Oudleusen e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbaar Algemeen
17 november 2020 Dalfsen/Ankum e.o. 20.00 – 21.30 uur Openbaar Algemeen

Omdat er online een maximum aantal mensen tegelijk kan deelnemen is aanmelden vereist. Aanmelden kan via www.dalfsen.nl/aanmelden.

Online aanmelden bijeenkomst per gebied

Themabijeenkomsten
Daarnaast organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten. De themabijeenkomsten gaan dieper in op verschillende thema’s. Hiervoor worden experts op de thema’s uitgenodigd en wordt in een kleiner gezelschap specifieke thema’s besproken.

Datum Soort bijeenkomst Tijdstip Onderwerp
28 oktober 2020 Thema 20.00 – 21.30 uur Samen Werken / Economie en Regio
10 november 2020 Thema 20.00 – 21.30 uur Samen Werken / Eigentijds Platteland
18 november 2020 Thema 20.00 – 21.30 uur Samen Wonen en Leven / Toekomstbestendige en gezonde woon- en leefomgeving

Interesse in deelname aan één van deze bijeenkomsten en geen uitnodiging ontvangen? Stuur een e-mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl en geef hierin aan waarom u hier graag bij wilt zijn. 

Mening geven via vragenlijst
Voor een ieder die niet kan deelnemen aan de bijeenkomsten heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld. Deze staat op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en is in te vullen tot en met 31 oktober. Moeite met het invullen van online vragenlijsten? Bij de Infopunten liggen papieren vragenlijsten.

Online uw mening geven via vragenlijst

Link met toekomstvisie 2019
In 2019 is de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ samen met de inwoners uit de gemeente Dalfsen tot stand gekomen. Met de Omgevingsvisie maken we deze toekomstvisie concreter in met name de keuzes voor onze fysieke woon- en leefomgeving. Tijdens de bijeenkomst en in de vragenlijst wordt dieper ingegaan op uitdagingen en kansen in de kernen en het buitengebied.

Vragen of meer informatie?

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. De servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn vanaf 1 september 2020 weer geopend en kunt u bezoeken zonder afspraak. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster