Verkiezing Gemeenteraad 2022

Afbeelding stembiljet en rood potlood

Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheidheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in het gemeentehuis  in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Wilt u deze zitting digitaal bijwonen vraag  dan voor 4 februari een zoom link aan via publiekszaken@dalfsen.nl

De voorzitter voornoemd,

E. van Lente

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster