Verkiezing Gemeenteraad 2022

Ter inzagelegging proces-verbaal I 4.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

  • Eenheid Publieksdienstverlening
    • Raadhuisstraat 1
    • 7721 AX Dalfsen.

Plaats: Dalfsen

Datum: vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

E. van Lente

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster