Verkiezing Gemeenteraad 2022

Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

  • Eenheid Publieksdienstverlening
    • Raadhuisstraat 1
    • 7721 AX Dalfsen.

Plaats: Dalfsen

Datum: Vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

E. van Lente

Pagina opties

Door een storing kunnen op dit moment geen pasfoto's worden gemaakt in het gemeentehuis Dalfsen.

Sluit venster