Webinar Regionale Energiestrategie West Overijssel

Afbeelding van 4 perxonen die een kaar van West Overijssel in de hand houden.

Gemeente Dalfsen Ook in de gemeente Dalfsen werken we stap voor stap toe naar een duurzame toekomst. Om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame bronnen (ook wel energietransitie genoemd) werken we regionaal samen met o.a. andere gemeenten, Provincie en inwoners.

Wil jij hier meer over weten of ben je benieuwd hoe wordt gewerkt aan de energietransitie in jouw omgeving, volg de webinar vanaf 19.30 uur live via www.reswestoverijssel.nl/informatieavond-res.

Speciaal voor inwoners van de gemeente Dalfsen is er na afloop van de webinar de mogelijkheid na te praten en vragen te stellen aan beleidsambtenaar duurzaamheid van de gemeente Dalfsen Thijs Mosterman. Meld je aan voor het napraatmoment via e-mailadres duurzaamdalfsen@dalfsen.nl.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster