Wind, zon en biomassa als belangrijkste energiebronnen voor Dalfsen

Meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. De gemeente Dalfsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik en -verbruik in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek geeft inzicht in de duurzame energiebronnen die voor Dalfsen beschikbaar en realistisch zijn. De belangrijkste energiebronnen zijn wind, zon en biomassa. Ook liggen er kansen voor inwoners en ondernemers om energie te besparen.

Wethouder André Schuurman geeft aan dat de energietransitie een behoorlijk ingewikkelde opgave is. “Het is een hele puzzel. Er zijn niet alleen veel mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken en op te slaan, maar er moeten ook rekening gehouden worden met innovaties en ontwikkelingen. Daarom ben ik ook blij dat dit onderzoek is afgerond. Hiermee hebben we nu de opgave in beeld en hebben we inzicht gekregen in hoe we de opgave kunnen uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kunnen goede en snelle keuzes gemaakt worden.” Zo worden de uitkomsten gebruikt als input in de ruimtelijke kaders duurzame energieopwekking die de gemeente gaat opstellen.

Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken

Het startpunt voor de gemeente Dalfsen is het energieverbruik van 2016: 1500 TerraJoule. Een TerraJoule staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 49 woningen. Dit is het meest recente getal dat door gerenommeerde onderzoeksinstituten is vastgesteld. Het grootste deel is gebruikt voor de verwarming en verlichting van woningen en bedrijven. Hiervan wordt inmiddels 14% opgewekt via lokale duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Ook is in beeld gebracht hoe de energievraag verminderd of verduurzaamd kan worden. De meest voor de hand liggende maatregel is energiebesparing. Want wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Het landelijke streefpercentage ligt op een besparing van 1,5% per jaar. Een behoorlijke uitdaging, omdat inwoners steeds meer apparaten gebruiken.

Hulp van inwoners en ondernemers

“Door een goede mix van zonnepanelen, windmolens en bio-energie in te zetten, kunnen we de gemeente Dalfsen op den duur energieneutraal maken.” Aldus Schuurman, die direct een oproep doet: “We hebben de hulp van inwoners en ondernemers nodig, want we kunnen het als gemeente niet alleen. Inwoners en ondernemers kunnen zelf aan de slag met het verduurzamen van hun woning of bedrijfspand. Enkele goede voorbeelden zijn te vinden op www.energieloket-west-overijssel.nl. Uiteraard wil de gemeente graag meehelpen en meedenken.”

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster