Oudleusen, Muldersweg

Op de locatie Muldersweg, ten noorden van de bestaande bebouwing, wordt een nieuwe woningwijk gerealiseerd. Hier zullen circa 25 woningen worden gebouwd.

Bouwrijp maken
De wijk wordt in 2019 bouwrijp gemaakt. Op dit moment is er nog geen concrete planning voor het bouwrijp maken van het gebied.

Uitgifte en inschrijving
De verwachting is dat er in het 2e kwartaal van 2019 een inschrijving start voor de uitgifte van de eerste woningbouwkavels.

Als u belangstelling heeft voor een kavel in de toekomstige woonwijk Muldersweg, adviseren wij u om deze website in de gaten te houden. Wij houden geen registraties voor belangstellenden bij.

Pagina opties