Over de eikenprocessierups

Icon

De eikenprocessievlinder is een kleine nachtvlinder. Het gedrag en het uiterlijk van deze nachtvlinder zijn geen reden voor naamsbekendheid of herkenning. De larve van deze de eikenprocessierups is echter berucht. 

De vlinder legt haar eitjes in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de eitjes van de rupsen uit, waarna ze een aantal keren vervellen tot ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen brandharen. Deze brandharen veroorzaken jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of luchtwegen en in sommige gevallen ernstige ontstekings- of allergische reacties bij mensen en (landbouw) huisdieren. In juli verpopt de rups zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder (zonder brandharen). In de lege nesten blijven dan nog wel brandharen achter. Eikenprocessierupsen veroorzaken hierdoor een gezondheidsprobleem, met name op plaatsen waar veel mensen komen. De laatste jaren neemt het aantal eikenprocessierupsen en daarmee ook de overlast sterk toe, daarom bestrijdt de gemeente de rupsen. Zorg er dus voor dat u vanaf mei elk contact met de eikenbomen en de rupsen vermijdt.

Het herkennen van eikenprocessierupsen
Eikenprocessierupsen zijn grijze rupsen met opvallend lange witte haren (tot 1 cm) die uit witte stippen aan de zijkanten van het dier komen. Dit zijn niet de brandharen, deze zijn microscopisch klein (0,2 – 0,3 mm lang). De rupsen zijn 2-3 cm lang, hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Ze verplaatsen zich in lange rijen (processies), waar de rups haar naam aan dankt. De rupsen leven in grote groepen en maken nesten van grijze spinseldraden. In deze nesten zitten veel brandharen. Bij gevaar laten de rupsen de brandharen los. De brandharen komen ook vrij bij vervellingen van de rupsen. Bij sterke wind kunnen de brandharen gemakkelijk uit de nesten waaien en door de lucht zweven.

Losgeraakt EPR-nest
(foto: Silvia Hellingman ©)

Eikenprocessierupsen EPR-nest
(bron: Leidraad EPR, 2019)

Huiduitslag
(bron: Kenniscentrum processierups ©)

Voor meer informatie over de eikenprocessierups:

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster