Project Veilig Buitengebied

Icon

Samen sterk in het buitengebied!
Om criminele praktijken in het buitengebied te verminderen en de kwetsbaarheid van de boeren, agrariërs en ondernemers in het buitengebied van onze gemeente te verbeteren willen wij meer samen optrekken. Dit willen wij doen met het project Veilig Buitengebied.

Samenwerken voor een veilig buitengebied
Het buitengebied van de gemeente Dalfsen beslaat een groot oppervlak en biedt veel ruimte voor het ongezien ondernemen van criminele activiteiten. Criminelen maken hier dankbaar gebruik van, waardoor de veiligheid in het gebied onder druk komt te staan. Boerenbedrijven en tuinders krijgen te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines op het erf. Hennepkwekerijen en XTC-labs steken steeds vaker de kop op al dan niet met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De problemen beperken zich niet tot de bedrijven zelf. Het buitengebied is ook in trek als het gaat om dumping van chemisch- en drugsafval. 

Om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren zoeken wij de samenwerking met inwoners, ondernemers, politie, brandweer en natuurbeschermingsorganisaties. Hierbij zetten wij  de speciale aanpak ‘Veilig Buitengebied’ in. Het CCV (Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid) heeft deze aanpak ontwikkeld om publieke en private partijen beter te laten samenwerken. Samen met de 11 gemeenten in IJsselland gaan we de komende periode aan de slag met het project Veilig Buitengebied. 

Waarom het project Veilig Buitengebied? 
Het doel van het project Veilig Buitengebied is om een sluitend netwerk te creëren waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Bewustwording van inwoners en ondernemers in het buitengebied en het bevorderen van weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit staat voorop.

Keurmerk Veilig Buitengebied
Met het creëren van het netwerk in ons buitengebied voldoen we aan de eisen van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Met dit keurmerk maken we zichtbaar dat we intensief met elkaar samenwerken. Het keurmerk is niet een doel op zich, maar is een soort start om verdere samenwerking in het buitengebied te organiseren. 

Enquête Veilig Buitengebied
Woont u in het buitengebied? Dan heeft u waarschijnlijk eind juli 2020 een uitnodiging gehad om een enquête in te vullen. Heeft u deze niet gehad, maar woont u wel in het buitengebied, dan kunt u de enquête alsnog invullen via https://hetccv.nl/Dalfsen/ . U kunt de enquête anoniem invullen tot 1 september 2020. Door het invullen van de enquête krijgen we een beter beeld wat er speelt in het buitengebied. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om criminaliteit tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren.

Meer informatie over ondermijning:

Meer informatie veilig buitengebied:

  • KIEK UUT-folder met de volgende onderwerpen:
    • Voorkom misbruik van jouw pand en weet aan wie je dit verhuurt!;
    • Wat te doen bij verdachte signalen: veiligheid, mensen op het erf en het verkleinen van de risico’s bij de verhuur van schuren;
    • Tips;
    • Herkennen van signalen.

Daarnaast is er voor het buitengebied van Dalfsen een erfcoach beschikbaar. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep doen op deze erfcoaches. Meer informatie is te vinden op www.dalfsen.nl/erfcoach 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Meer informatie over het project Veilig Buitengebied:

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot tenminste 1 juni 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster