Provinciale Staten en het Waterschap 20 maart 2019

Icon

Video in gebarentaal over verkiezingen

Icon

Stemmen met kiezerpas

Icon

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente.

Stemmen vanuit het buitenland

Icon

Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen.

Provinciale Statenverkiezing

Icon

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel.

Stemmen met uw stempas

Icon

Wie mogen er in de gemeente Dalfsen stemmen en hoe werkt het?

Verkiezingsborden, lokaties

Icon

Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap worden verkiezingsborden geplaatst in de openbare ruimte.

Waterschapsverkiezing

Icon

Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Stemmen met volmacht

Icon

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Lees meer over de voorwaarden.

Waar is mijn stemlokaal?

Icon

Een stemlokaal bij jou in de buurt, zo gevonden.

Pagina opties