Provinciale Statenverkiezing

Icon

  • Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel.
  • Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.
  • Die verkiezing vindt plaats op 27 mei 2019.

Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezing

Pagina opties