Quarantaineplicht mandaat (12-08-2021)

Icon

Op 1 juni 2021 is de wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 in werking getreden. Deze wet voegt een juridisch afdwingbare quarantaineplicht toe aan de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor reizigers die uit een zeer of uitzonderlijk hoogrisicogebied naar Nederland reizen.

Gemeenten krijgen door deze wet een taak bij het toezicht en de handhaving van de quarantaineplicht. De burgemeester van de gemeente waar de betrokkene zijn (gekozen) woon- of verblijfplaats heeft, is bevoegd om handhavend op te treden. Als een inreiziger ervoor kiest om zijn quarantaine te vervullen in een hotelkamer of vakantiewoning, dan is de burgemeester van de gemeente waar die locatie zich bevindt, bevoegd om de quarantaineplicht te handhaven. De burgemeester van gemeente Dalfsen heeft mandaat verleend aan toezichthouders van de gemeente Zwolle voor het handhaven van de quarantaineplicht.
 
Meer informatie over de quarantaineplicht?

Pagina opties