Samenstelling B&W

Icon

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier personen.

  • Burgemeester E. (Erica) van Lente
  • Gemeentesecretaris / algemeen directeur S.A.D.C. (Sabine) van Geffen
  • Wethouder R.W.J. (Ruud) van Leeuwen
  • Wethouder A. (Andre) Schuurman
  • Wethouder J.W. (Jan) Uitslag

Burgemeester Erica van Lente is voorzitter van het college.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. De gemeentesecretaris / algemeen directeur S.A.D.C (Sabine) van Geffen is bij deze vergaderingen aanwezig als secretaris en adviseur. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen van de gemeente.

Online contactformulier

drs. E. (Erica) van Lente

E. van Lente
contactgegevens en taken drs. E. (Erica) van Lente
FunctieBurgemeester
Taken

Kabinet en representatie, Dienstverlening, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Bestuurszaken en communicatie, Privaatrechtelijke en juridische zaken, Personeel en organisatie, Strategische beleidsvorming, Burgerzaken, Internationale aangelegenheden
Intergemeentelijke samenwerking, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering, Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)

drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen

R.W.J. van Leeuwen
contactgegevens en taken drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen
FunctieWethouder
Taken

Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project centrumplan Lemelerveld.

A. (Andre) Schuurman

A. Schuurman
contactgegevens en taken A. (Andre) Schuurman
FunctieWethouder
Taken

Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

J.W. (Jan) Uitslag

J.W. Uitslag
contactgegevens en taken J.W. (Jan) Uitslag
FunctieWethouder
Taken

Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht.

ing. S.A.D.C. (Sabine) van Geffen

S.A.D.C. van Geffen
contactgegevens en taken ing. S.A.D.C. (Sabine) van Geffen
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen directeur
Taken

De gemeentesecretaris / algemeen directeur is de 1ste adviseur van het college, staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is bestuurder voor de ondernemersraad. Taken: Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van de werkzaamheden, het College van B&W adviseren, zorgen voor een goede wisselwerking tussen bestuur en management, aanspreekpunt voor bestuur en personeel.

Pagina opties

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen zijn de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld t/m 17 december gesloten. Heeft u een vraag dan kunt u gebruik maken van het online contactformulier, e-mailadres gemeente@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster