Samenstelling B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier personen.

  • Burgemeester E. (Erica) van Lente
  • Wethouder R.W.J. (Ruud) van Leeuwen
  • Wethouder A. (Andre) Schuurman
  • Wethouder J.W. (Jan) Uitslag

Burgemeester Erica van Lente is voorzitter van het college.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. De waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur. H. (Henry) van der Woude is bij deze vergaderingen aanwezig als secretaris en adviseur. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen van de gemeente.

Online contactformulier

drs. E. (Erica) van Lente

E. van Lente
contactgegevens en taken drs. E. (Erica) van Lente
FunctieBurgemeester
Taken

Kabinet en representatie, Dienstverlening, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Bestuurszaken en communicatie, Privaatrechtelijke en juridische zaken, Personeel en organisatie, Strategische beleidsvorming, Burgerzaken, Internationale aangelegenheden
Intergemeentelijke samenwerking, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering, Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen)

drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen

R.W.J. van Leeuwen
contactgegevens en taken drs. R.W.J. (Ruud) van Leeuwen
FunctieWethouder
Taken

Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project centrumplan Lemelerveld.

A. (Andre) Schuurman

A. Schuurman
contactgegevens en taken A. (Andre) Schuurman
FunctieWethouder
Taken

Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

J.W. (Jan) Uitslag

J.W. Uitslag
contactgegevens en taken J.W. (Jan) Uitslag
FunctieWethouder
Taken

Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht.

Pagina opties

De servicepunten van de gemeente Dalfsen in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend. Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht! Meer informatie

Sluit venster