Samenstelling B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier personen.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. De gemeentesecretaris / algemeen directeur, drs. JHJ (Hans) Berends is bij deze vergaderingen aanwezig als secretaris en adviseur.

Online contactformulier

A (Andre) Schuurman

A Schuurman
contactgegevens en taken A (Andre) Schuurman
FunctieWethouder
Taken

Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

JW (Jan) Uitslag

JW Uitslag
contactgegevens en taken JW (Jan) Uitslag
FunctieWethouder
Taken

Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht.

drs. RWJ (Ruud) van Leeuwen

RWJ van Leeuwen
contactgegevens en taken drs. RWJ (Ruud) van Leeuwen
FunctieWethouder
Taken

Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project de Spil Nieuwleusen (in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project centrumvisie Dalfsen, Project centrumplan Lemelerveld.

drs. JHJ (Hans) Berends

JHJ Berends
contactgegevens en taken drs. JHJ (Hans) Berends
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen directeur
Taken

Adviseur van college B&W

Pagina opties