Servicenormen en huisregels gemeente Dalfsen

Servicenormen

De gemeente hanteert servicenormen om de service aan u te verbeteren. Hierin staan maximum wachttijden, regels over bereikbaarheid en tips over snelle service. Wij doen er alles aan om ons aan die servicenormen te houden. U mag ons erop aanspreken als dit niet lukt.
Het volledige document over de servicenormen is gebundeld in een brochure.
Servicenormen gemeente Dalfsen

Huisregels

We willen graag het contact met u zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarnaast vinden we de veiligheid van onze medewerkers erg belangrijk. Huisregels scheppen duidelijkheid. Zo weet u wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis in Dalfsen, dan meldt u zich bij de receptie. Zij zorgen ervoor dat u wordt doorverwezen naar de publieksbalie. Heeft u een afspraak met één van onze medewerkers, dan zorgen de receptionistes ervoor dat uw bezoek wordt aangemeld. U wordt dan opgehaald en uiteraard wordt u ook naar de uitgang begeleid. Moet u even wachten? Dan kunt u in onze centrale hal desgewenst een kopje koffie of thee nuttigen.

De basis van onze dienstverlening is dat we respect voor elkaar hebben. Hieronder vindt u onze huisregels/servicenorm:

Wij

 • Behandelen u met respect;
 • Staan u op correcte wijze te woord;
 • Gaan op een correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om;
 • Lichten u goed voor en houden u op de hoogte;
 • Verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.

U

 • Behandelt onze medewerkers met respect;
 • Staat onze medewerkers correct te woord;
 • Dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in en verstrekt hiervoor de noodzakelijke informatie;
 • Geeft wijzigingen die hiermee te maken hebben tijdig aan ons door;
 • Volgt onze aanwijzingen op.

Wij tolereren niet dat iemand

 • Scheldt, schreeuwt of discrimineert;
 • Met spullen gooit of dingen vernielt;
 • Rookt in de openbare ruimte;
 • Medewerkers en/of andere klanten bedreigt of lastig valt;
 • Handtastelijk is of lichamelijk geweld gebruikt;
 • Een huisdier mee naar binnen neemt, met uitzondering van hulphonden;
 • In ons gebouw onder invloed is van drugs of alcohol;
 • Filmt, fotografeert of geluidsopnamen maakt in gemeentelijke gebouwen of eigendommen, zonder voorafgaande toestemming van de receptie, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen en openbare (raads)vergaderingen.
 • Etenswaren nuttigt, behalve tijdens officiële ontvangsten en recepties.

Het niet naleven van de huisregels kan nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat u de toegang tot het gemeentehuis geweigerd wordt, of dat er aangifte gedaan wordt bij de politie.

Als u een klacht heeft:

Gemeente Dalfsen

Pagina opties