Servicenormen, huisregels en dienstverlening gemeente Dalfsen

Servicenormen
De gemeente hanteert servicenormen om de service aan u te verbeteren. Hierin staan maximum wachttijden, regels over bereikbaarheid en tips over snelle service. Wij doen er alles aan om ons aan die servicenormen te houden. U mag ons erop aanspreken als dit niet lukt.

Huisregels
We willen graag het contact met u zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarnaast vinden we de veiligheid van onze medewerkers erg belangrijk. Huisregels scheppen duidelijkheid. Zo weet u wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis in Dalfsen, dan meldt u zich bij de receptie. Zij zorgen ervoor dat u wordt doorverwezen naar de publieksbalie. Heeft u een afspraak met één van onze medewerkers, dan zorgen de receptionistes ervoor dat uw bezoek wordt aangemeld. U wordt dan opgehaald en uiteraard wordt u ook naar de uitgang begeleid. Moet u even wachten? Dan kunt u in onze centrale hal desgewenst een kopje koffie of thee nuttigen.

De basis van onze dienstverlening is dat we respect voor elkaar hebben.

Hier vindt u onze huisregels/servicenormen

Het niet naleven van de huisregels kan nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat u de toegang tot het gemeentehuis geweigerd wordt, of dat er aangifte gedaan wordt bij de politie.

Heeft u een klacht?

Dienstverlening gemeente Dalfsen:

Pagina opties