Stap voor stap

Icon

Logo energietransitie stap voor stapInmiddels zijn we in de gemeente Dalfsen met een aantal geplande en gerealiseerde projecten al een eind op weg (samen 45 Gwh):

  • 4 bestaande windmolens op de grens met Zwolle;
  • 2 geplande windmolens nabij Nieuwleusen;
  • het geplande zonnepark 3 hectare aan de Waterinkweg Lemelerveld;
  • het geplande zonnepark 7 hectare aan de Veldhoeveweg Dalfsen;
  • vele grote zonnedaken op bedrijfshallen, sporthallen en stallen.

Voor de overige 55 Gwh in 2030 wordt samen met de gemeente, lokale energie coöperaties, ondernemers, eigenaren, buren en inwoners gezocht naar mogelijkheden en locaties.

Dit kunnen zonnedaken zijn, want nog veel grote bedrijfshallen en schuren hebben nog geen zonnepanelen. Ook wordt onderzocht of zonnedaken mogelijk zijn boven parkeerplaatsen en ongebruikte stukken grond. De eerste inschatting zijn dat er nog ruimte is om 10 tot 20 Gwh aan zonnepanelen bij te plaatsen.

Met zonnevelden en grote windmolens kan ook veel energie worden opgewekt. Daarbij is het ook belangrijk dat naast de lasten ook de opbrengsten zoveel mogelijk in de gemeente blijven. Daarbij wordt gekeken naar een optimale verdeling en de beste locaties. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een mix van extra zonnevelden en windmolens (10 hectare en 2 windmolens) maar ook uit alleen zonnevelden (grofweg 40 hectare) of alleen windmolens (zo’n 3 stuks).

Belangrijk in dit onderzoek zijn de mogelijkheden van ons elektriciteitsnetwerk. Niet overal in onze gemeente is het netwerk geschikt voor grote duurzame energieprojecten. Het is erg kostbaar om overal extra kabels aan te leggen. Daarom is het netwerkbedrijf Enexis nauw betrokken bij de plannen.

Het doel is om in 2030 100 Gwh aan duurzame energie in Dalfsen op te wekken. Als dit lukt zijn we goed op weg naar een leefbare toekomst.

Terug

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster