Starterslening

De gemeenteraad besloot op 28 september 2020 de starterslening uit te breiden met nieuwbouwwoningen en de maximum koopsom inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk te verhogen naar € 240.000,00. De gemeente Dalfsen wil op deze wijze de minder draagkrachtige starters op de koopwoningmarkt ondersteuning blijven bieden bij de aankoop van hun eerste woning.
De maximum koopsom zal jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders worden geëvalueerd en, indien nodig, worden bijgesteld.

Verordening Starterslening gemeente Dalfsen 2020 

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Meer informatie over de starterslening vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Bezoek website


Bent u geïnteresseerd in de startersregeling? Vul dan het verzoekformulier Starterslening in.
U kunt het ingevulde formulier versturen naar gemeente@dalfsen.nl.

Te downloaden:

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 11 mei 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht.

Sluit venster