Subsidies

Icon

Algemene subsidieverordening (ASV)

Icon

De ASV gemeente Dalfsen bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op meerdere gebieden. Het gaat hier om activiteitensubsidie, budgetsubsidie en projectsubsidie. 

Pagina opties