Subsidies

Icon

Nieuwe Algemene Subsidieverordening

De nieuwe ASV is in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Wilt u reageren? Reacties zijn welkom tot en met 29 oktober.

Algemene subsidieverordening

Icon

De Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken voor activiteiten op meerdere gebieden. Het gaat hier om activiteitensubsidie, budgetsubsidie en projectsubsidie. 

Subsidies openbare ruimte

Pagina opties