Ten gehore brengen van muziek

Icon

Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Als u van deze incidentele festiviteitenregeling gebruikmaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening. Een kennisgeving moet schriftelijk worden ingestuurd ten minste tien werkdagen voor het begin van de festiviteit. U gebruikt hiervoor het kennisgevingsformulier. 

Formulier - Kennisgeving incidentele festiviteiten

Pagina opties