Toegankelijk stemmen

Icon

Iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is én de Nederlandse nationaliteit heeft mag stemmen. Ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen die analfabeet zijn of de Nederlandse taal niet (goed) beheersen.  

Uitleg over stemmen
Op de website www.hoewerktstemmen.nl wordt stemmen eenvoudig uitgelegd door Steffie.

Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus in Dalfsen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor stemmers met een beperking. In alle stemlokalen is een leesloep aanwezig.

Hulp bij stemmen

  • Kiezers met een lichamelijke beperking
    • Kiezers met een lichamelijke beperking die niet in staat zijn om zelf te stemmen, mogen hulp krijgen. Bijv. blinde kiezers of mensen met de ziekte van Parkinson. Een medewerker van het stembureau mag dan helpen.
  • Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking
    • Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mogen zij buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Op deze www.hoewerktstemmen.nl staat uitleg en kunnen kiezers oefenen.
  • Analfabeten en kiezers die de Nederlandse taal niet machtig zijn
    • ​Kiezers die analfabeet zijn en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen mogen geen hulp krijgen bij het stemmen. Zij mogen buiten het stemhokje wel uitleg krijgen hoe het stembiljet werkt. Maar zij mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Pagina opties