Toegankelijkheidsverklaring hoofdwebsite

Gemeente Dalfsen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA).
Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Pdf-bestanden: Die moeten aan dezelfde eisen voldoen als de website. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo. Wij zijn bezig met een plan voor het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s via training en aanpassing van de organisatie.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het 
online contactformulier

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van www.dalfsen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster