Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Dalfsen (Gemeente) wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
 

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.dalfsen.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

​Oorzaak

Content management systeem (CMS) gaat hier niet correct mee om.

Gevolg

Links bevatten andere tekens dan alleen tekst.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Oplossing wordt meegenomen in de volgende update van het CMS-systeem door de leverancier.

Planning

Eerste kwartaal 2015.

Oorzaak

Het gebruik van Alt tekst is niet bij alle gebruikte afbeeldingen toegepast

Gevolg

Afbeeldingen waarbij de Alt tekst niet is toegepast, worden niet goed weergegeven of voorgelezen

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Alle teksten zullen worden toegevoegd.

Planning

Eerste kwartaal 2015.

Oorzaak

Content management systeem (CMS) gaat hier niet correct mee om.

Gevolg

Er wordt aan invoerelementen geen bijbehorend label meegegeven.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Oplossing wordt meegenomen in de volgende update van het CMS-systeem door de leverancier.

Planning

Eerste kwartaal 2015.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 10-01-2015: Handmatige inspectie door derden

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Geef uw melding door aan:

Webmaster Gerrit Huisman
Eenheid Bedrijfsvoering

Online contactformulier
E-mail: website@dalfsen.nl
Telefoonnumer: 14 0529

Pagina opties