Uitgiftesysteem

De verkoop van woningbouwkavels of nieuwbouwwoningen in de sociale en vrije sector vindt plaats volgens het uitgiftesysteem. Hierbij worden de bouwkavels of woningen toegewezen aan belangstellenden die zich hebben ingeschreven en op basis van hun inschrijving voor een kavel of woning in aanmerking kunnen komen. Om een goede verdeling te maken bij de verkoop van woningen en/of kavels, worden deze verdeeld over vier groepen:

  • Starters;
  • Senioren;
  • Doorstarters;
  • Eigenaren.

Iedereen die geïnteresseerd is, heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de uitgifte van bouwgrond of een woning uit een nieuwbouwproject. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden. Bij iedere uitgifteronde kan men zich (opnieuw) inschrijven.

Pagina opties