Uitstel betalingen

Er zijn twee mogelijkheden voor uitstel van betaling mogelijk:

  1. Uitstel van gemeentelijke belastingen:
    • De gemeentelijk belastingen worden opgelegd en geïnd door GBLT. Uitstel voor betaling hiervoor is mogelijk tot 31 augustus 2020. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u dit aanvragen bij GBLT.
  2. Uitstel van betalingen voor de huur:
    • De gemeente brengt de facturen van de huur voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties in rekening. Net als bij GBLT is uitstel voor betaling hiervoor mogelijk tot 31 augustus. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 140529.

Pagina opties