Veel gestelde vragen eikenprocessierups

Icon

Is het preventieve bestrijdingsmiddel Xentari ook schadelijk voor andere rupsen/dieren?

Helaas lopen ook andere rupsensoorten kans te sterven door het eten van de bladeren die zijn behandeld met Xentari. Daarom wordt het gebruik van dit middel zo weinig mogelijk toegepast, niet meer dan noodzakelijk om overlast te voorkomen. En heeft de gemeente bij het bepalen van de routes eerst contact met de vlindervereniging. Als zij aangeven dat op een bepaalde locaties rupsen van beschermde vlinders zitten, spuit de gemeente daar niet.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit middel bedreigend is voor andere insecten zoals bijen, hommels, keverlarven, vliegen, wespen, wantsen en luizen. Ook op de gezondheid van vogels en andere grotere dieren heeft het middel geen negatief effect, direct of doordat ze de dode rupsen opvreten.

Het gebruik van Xentari verandert wel de voedselketen. Daardoor zullen sommige dieren moeilijker aan voedsel kunnen komen, wat pleit voor het gericht en zo beperkt mogelijk gebruik van het middel.

Heeft het zin om plastic folie of plakstrips om de stam van een eik te plakken ter bestrijding van de eikenprocessierups?

Beide manieren van bestrijden raadt de gemeente nadrukkelijk af. De plastic folie blijkt geen enkel effect te hebben en de lijmbanden werken averechts en zijn schadelijk voor andere dieren. Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar bij groenbedrijven, maar: het gebruik ervan is verboden! De gemeente roept daarom ook op om het plastic folie of de lijmbanden zo snel mogelijk te verwijderen.

Het Kennisplatform Processierups heeft onderzocht dat het plaatsen van plastic folie om de stam van eiken geen enkel effect heeft. De rupsen komen uit eitjes die eerder dit jaar hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Daarnaast ziet de gemeente dat het plastic folie om sommige bomen loslaat en vervolgens in de natuur terecht komt. Het idee achter het plastic folie is dat, door de aanwezigheid van het folie, de looproute van de rupsen zou blokkeren. Dat is dus niet het geval. In sommige gevallen maken de rupsen zelfs nesten onder het plastic, wat de bestrijding (wegzuigen van nesten) alleen maar moeilijker maakt.

Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar bij groenbedrijven. Maar: het gebruik ervan is verboden! En ze zorgen juist voor méér overlast, omdat de processie verstoord wordt en de rupsen gestrest raken. De rupsen schieten dan hun brandharen af die verwaaien in de omgeving. Daarnaast zorgen lijmbanden ervoor dat anderen insecten en bijvoorbeeld vogels en vleermuizen vast komen te zitten en op ellendige wijze sterven.

Wat houdt het landelijke onderzoek in waar gemeente Dalfsen aan mee doet?

Een consortium van bijna 20 organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moet leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, want de afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om de rups beheersbaar te houden.

Vanwege de grote plaagdruk is in het najaar van 2019 al een update gemaakt van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. In het nieuwe onderzoek wordt verder in detail gekeken naar de effectiviteit van de verschillende beheersmaatregelen die worden ingezet bij de betrokken gemeenten. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van het stimuleren van natuurlijke vijanden, door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes en meer bloemrijk beheer van bermen. De nieuwe kennis moet beheerders in Nederland beter ondersteunen bij het maken van een afweging bij hun keuzes voor inrichting van het landschap en beheersing van de eikenprocessierups in relatie tot gezondheidsrisico’s en biodiversiteit.

Bekijk alle informatie over het topsectorenonderzoek op de website van Wageningen University & Research.

Waar kan ik meer informatie vinden over de eikenprocessierups?

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.dalfsen.nl/rups.

Wat is het gemeentelijk beleid m.b.t. van de beheersing de eikenprocessierups?

De gemeente Dalfsen hanteert al jarenlang actief beleid op het bestrijden van eikenprocessierups. Ons beleid is het zoveel mogelijk beperken van overlast op gemeentelijke bomen op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar veel mensen komen.

Dit doet we aan de hand van preventieve en reactieve bestrijding.

  1. Preventieve bestrijding: hierbij doden we de rupsen voordat ze brandharen krijgen. We doen dit met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Dit gebeurt in de maand april in twee spuitronden. Tussen de spuitronden zit twee weken tijd. Preventief bestrijden geeft geen 100% garantie. Er kunnen dus altijd nog eikenprocessierupsen op de boom zitten. Deze middelen zijn helaas ook schadelijk voor andere rupsensoorten. Daarom gebruiken we ze alleen op plekken waar veel overlast is en waar veel mensen komen. De spuitroutes hebben wij weergeven op een kaart. Zitten er op een bepaalde plek ook rupsen van beschermde vlindersoorten? Dan spuiten we daar niet en kan er eventuele reactieve bestrijding plaatsvinden.
  2. Reactieve bestrijding: het wegzuigen van nesten van de eikenprocessierups op het moment dat ze veel overlast geven. Hierbij beperken we ons tot een hoogte van 4 meter en handelen we op basis van meldingen die aan ons worden doorgegeven.
    • Binnen de bebouwde kom worden nesten weggezogen die veel overlast geven. Voorwaarde is wel dat de nesten veel overlast geven en de bomen goed bereikbaar zijn voor de bestrijder.
    • Buiten de bebouwde kom beperken we ons tot de nesten in de bomen voor tuinen en inritten. Daarnaast worden er een aantal doorgaande fietsroutes gemonitord en waar nodig worden de nesten weggezogen. De monitoringsroutes zijn te vinden op www.dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups

Waarom worden alleen nesten tot 4 meter verwijderd?

De rupsen hebben 6 levensfasen. In de eerste 3 fasen blijft de rups bovenin de boom om dichtbij de jonge blaadjes te zijn. De rupsen hebben dan nog geen brandharen. Vanaf rupsfase 4 maken de rupsen grotere zakvormige nesten die vaak op zonnige plekken van de stam of in de oksels van grotere zijtakken te vinden zijn. Vanaf deze fase ontstaan er ook brandharen. Veel van deze nesten bevinden zich binnen 4 meter hoogte. Daarnaast zijn de financiële middelen niet onbeperkt. Het wegzuigen van alle nesten is financieel helaas niet haalbaar.

Krijg ik een kapvergunning als ik eikenprocessierups aanwezig is in bomen?

Nee, het beleid om eikenbomen te kappen wordt niet anders door de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Een vergunning aanvragen voor het kappen van eikenbomen kan altijd. We gebruiken het afwegingskader kappen houtopstanden om te beoordelen of de boom gekapt mag worden of niet.

Op de website staat dat alleen wordt waar veel mensen komen of langdurig verblijven. In mijn straat fietsen ook veel kinderen langs en wandelen veel mensen, maar er wordt niet gespoten. Hoe kan dat?

Bij de keuze om te bepalen waar wel en niet gespoten wordt is een afweging gemaakt tussen het voorkomen van overlast en de schade die het middel toebrengt aan de natuur. Het middel is namelijk ook schadelijk voor andere rupsensoorten.

Daarom gebruiken we deze wijze van bestrijden alleen op plekken waar veel overlast is en waar veel mensen komen. Denk hierbij aan drukbezochte plekken zoals scholen, speelplekken, sportcomplexen en zorgcentra. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke fietsroutes meegenomen, met name gebruikt door schoolgaande jeugd. De locaties waar gespoten wordt staat op www.dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups.

Op plekken waar niet gespoten wordt, maar waar veel overlast is en waar veel mensen komen bestrijdt de gemeente reactief. Meer informatie over reactief bestrijden vindt u bij de veelgestelde vraag “Wat is het gemeentelijk beleid m.b.t. de beheersing de eikenprocessierups?”.

Waarom investeert de gemeente Dalfsen niet in eigen apparatuur om de eikenprocessie rupsen te verwijderen?

Het is een bewuste keuze om het bestrijden van de eikenprocessierups niet zelf op te pakken, maar uit te besteden aan daarvoor gespecialiseerde bedrijven. De gemeente heeft niet de middelen (denk aan machines, kleding, mensen, etc.) om het werk zelf uit te voeren.

Waarom hangt de gemeente Dalfsen geen lintjes om bomen waarin de eikenprocessierups zit?

De gemeente Dalfsen hangt bewust geen lintjes om bomen waar nesten zitten die gemeld zijn. Het komt  geregeld voor dat in naastgelegen bomen, waar geen lintje om heen zit, ook nesten met eikenprocessierupsen zitten. Er is namelijk een periode dat rupsen in processie gaan lopen van de ene naar de andere boom. Met de waarschuwingslintjes wek je naar ons idee teveel de indruk dat nesten alleen zitten in bomen met lintjes om de stam. Dat is helaas niet altijd het geval, waardoor mensen en dieren onnodig risico lopen.

Ons advies is dan ook om (langdurig verblijf in de buurt van) eikenbomen in zijn algemeenheid zoveel mogelijk te beperken. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, houd dan rekening met het zoveel mogelijk bedekken van het lichaam, waardoor haartjes niet rechtstreeks op de huid terecht komen.

Als we niet bestrijden wordt het dan erger volgend jaar?

Door warm voorjaarsweer, de veelheid aan eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden, hebben de rupsen zich sterk kunnen uitbreiden. De eikenprocessierups zit helaas ook op veel plekken waar de rups niet bestreden wordt, bijvoorbeeld bij andere grondeigenaren, dit kan voor verdere toename zorgen.

Mogen we een nest op een gemeentelijke boom zelf laten weghalen?

Neem hiervoor contact op met de gemeente via online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Kan een bestrijder zich aanbieden?

Aanmelden kan altijd, maar op dit moment hebben we al contracten met twee bestrijdingsbedrijven die voor ons de bestrijding verzorgen.

Hoe komt het dat de nesten uit een boom zijn weggezogen en er later toch weer nieuwe nesten worden ontdekt?

De bestrijding van eikenprocessierupsen is bewerkelijk. Het is veel werk om een nest weggezogen te krijgen omdat de rupsen echt aan de boom plakken. Vaak moet je meerdere keren over dezelfde plekken heen om de rupsen weg te krijgen. Daarnaast kan het inderdaad zo zijn dat de ene dag een bestrijder een nest heeft weggehaald en de volgende dag er weer rupsen zitten. De rupsen verplaatsen zich namelijk ook (in processie). Dit betekent niet automatisch dat het bedrijf zijn werk niet heeft goed gedaan.

Waar kan ik een melding van een eikenprocessierupsnest doen?

U kunt dit doorgeven via het online meldingsformulier www.dalfsen.nl/meldingrups. De nesten moeten wel voldoen aan de gestelde criteria.

Wat gebeurt er met meldingen?

De meldingen die in aanmerking komen voor bestrijding worden tijdens werkdagen doorgegeven aan de bestrijder.

Hoe lang duurt het voordat mijn melding wordt opgepakt?

De bestrijder doet zijn uiterste best de nesten binnen één week na melding te verwijderen, mits de melding voldoet aan de juiste criteria.

Pagina opties

Maatregelen coronavirus
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. De servicepunten zijn tot 1 september 2020 gesloten. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0529. Meer informatie: www.dalfsen.nl/openingstijden

Sluit venster