Veelgestelde vragen

Icon

Hieronder ziet u de veelgestelde vragen over de eikenprocessierups.

De vragen zijn ingedeeld in verschillende categorieën: 

  • Melden van nesten
  • Bestrijding
  • Wat mag/kan ik zelf doen?
  • Overige vragen

Melden van nesten

Vraag Antwoord
Waar kan ik een melding doen van een nest van de eikenprocessierups?

U kunt dit doorgeven via online meldingsformulier of telefoonnummer 14 0529. De nesten moeten wel voldoen aan de gestelde criteria.

Wat gebeurt er met meldingen? De meldingen die in aanmerking komen voor bestrijding worden tijdens werkdagen doorgegeven aan de bestrijder.
Hoe lang duurt het voordat mijn melding opgepakt wordt? De bestrijder doet zijn uiterste best de nesten binnen één week na melding te verwijderen, mits de melding voldoet aan de juiste criteria.

Bestrijding

Vraag Antwoord
Wat is het gemeentelijk beleid m.b.t. de bestrijding van de eikenprocessierups? De gemeente Dalfsen hanteert actief beleid op het bestrijden van eikenprocessierups. Ons beleid is het zoveel mogelijk beperken van overlast op gemeentelijke bomen op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar veel mensen komen. Beheerplan -Eikenprocessierups-
Waarom worden alleen nesten lager dan 4 meter weggezogen? De rupsen hebben een aantal levensfasen. Zo zijn er 6 rupsfasen. In de eerste fasen blijft de rups bovenin de boom om dichtbij de jonge blaadjes te zijn. De rupsen hebben dan nog geen brandharen. Vanaf rupsfase 4 maken de rupsen grotere zakvormige nesten die vaak op zonnige plekken van de stam of in de oksels van grotere zijtakken te vinden zijn. Vanaf deze fase ontstaan er ook brandharen. Veel van deze nesten hangen lager dan 4 meter.
Is het bespuiten van bomen veilig? Het middel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel is het advies om het contact met de spuitnevel te vermijden en fruit en groente uit eigen tuin te wassen voor u het opeet. Meer informatie.
Waarom investeert de gemeente Dalfsen niet in eigen apparatuur om de eikenprocessierupsen te verwijderen? Het is een bewuste keuze om het bestrijden van de eikenprocessierups niet zelf op te pakken, maar uit te besteden aan daarvoor gespecialiseerde bedrijven. De gemeente heeft niet de middelen (denk aan machines, kleding, mensen, etc.) om het werk zelf uit te voeren.
Hoe komt het dat de nesten uit een boom zijn weggezogen en er later toch weer nieuwe nesten worden ontdekt? De bestrijding van eikenprocessierupsen is bewerkelijk. Het is veel werk om een nest weggezogen te krijgen omdat de rupsen echt aan de boom plakken. Vaak moet je meerdere keren over dezelfde plekken heen om de rupsen weg te krijgen. Daarnaast kan het inderdaad zo zijn dat de ene dag een bestrijder een nest heeft weggehaald en de volgende dag er weer rupsen zitten. De rupsen verplaatsen zich namelijk ook (in processie).
Is het bestrijdingsmiddel XenTari ook schadelijk voor andere rupsen/dieren?

Helaas lopen ook andere rupsensoorten kans te sterven door het eten van de bladeren die zijn behandeld met XenTari. Daarom wordt het gebruik van dit middel beperkt toegepast, niet meer dan noodzakelijk is om overlast te voorkomen. De gemeente spuit niet op plaatsen waar zich beschermde vlindersoorten bevinden.
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit middel bedreigend is voor andere insecten zoals bijen, hommels, keverlarven, vliegen, wespen, wantsen en luizen. Ook op de gezondheid van vogels en andere grotere dieren heeft het middel geen negatief effect.
Het gebruik van XenTari verandert wel de voedselketen. Daardoor zullen sommige dieren moeilijker aan voedsel kunnen komen, wat pleit voor het gericht en zo beperkt mogelijk gebruik van het middel.

Wat mag/kan ik zelf doen?

Vraag Antwoord
Wat als ik een nest heb gezien in een eik op eigen grond? U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding van nesten in bomen op uw erf. Tegen eigen kosten kunt u deze nesten laten verwijderen door bedrijven die zijn gespecialiseerd.
Krijg ik een kapvergunning als er eikenprocessierups aanwezig is in mijn eik? Nee, het beleid om eikenbomen te kappen wordt niet anders door de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Een vergunning aanvragen voor het kappen van eikenbomen kan altijd. We gebruiken het afwegingskader kappen houtopstanden om te beoordelen of de boom gekapt mag worden of niet. 
Mogen we een nest op een gemeentelijke boom zelf weghalen? Nee. Maak een melding van het nest via online meldingsformulier of telefoonnummer 14 0529.
Heeft het zin om pastic folie of plakstrips om de stam van een eik te plakken ter bestrijding van de eikenprocessierups? Beide manieren van bestrijden raadt de gemeente nadrukkelijk af. De plastic folie blijkt geen enkel effect te hebben en de lijmbanden werken averechts en zijn schadelijk voor andere dieren. 
Kennisplatform Processierups heeft onderzocht dat het plaatsen folie of lijmbanden zorgt voor méér overlast. De processie wordt verstoord en de rupsen raken gestresst. De rupsen schieten dan hun brandharen af die verwaaien in de omgeving. Daarnaast zorgen lijmbanden ervoor dat anderen insecten en bijvoorbeeld vogels en vleermuizen vast komen te zitten en op ellendige wijze sterven.

Overige vragen

Vraag Antwoord
Waarom hangt de gemeente Dalfsen geen lintjes om bomen waarin de eikenprocessierups zit? De gemeente Dalfsen hangt bewust geen lintjes om bomen waar nesten zitten die gemeld zijn. Het komt  geregeld voor dat in naastgelegen bomen, waar geen lintje om heen zit, ook nesten met eikenprocessierupsen zitten. Met de waarschuwingslintjes kan de indruk worden gewekt dat nesten alleen zitten in bomen met lintjes om de stam. Dat is helaas niet altijd het geval, waardoor mensen en dieren onnodig risico lopen.

Pagina opties

Sluiting balies burgerzaken op vrijdag 22 oktober

In verband met werkzaamheden aan het ICT-netwerk zijn op vrijdag 22 oktober de balies van burgerzaken in het gemeentehuis van Dalfsen en het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten. Dit betekent dat u op deze dag in het gemeentehuis of het servicepunt geen aanvraag van bijvoorbeeld uw paspoort kan doen. Mocht u vragen hebben, kunt u ons klantcontactcentrum bereiken via telefoonnummer 14 0529.

Sluit venster