Veilig stemmen in coronatijd

Icon

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks van maatregelen genomen.

Klachten? Blijf thuis, en geef een volmacht af
Heeft u klachten? Blijf dan thuis. U kunt via de achterkant van uw stem(plus)pas iemand machtigen om uw stem uit te brengen. De gemachtigde kan gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uw stem uitbrengen.

Maatregelen in het stemlokaal
In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

 • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau;
 • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden;
 • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren;
 • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt;
 • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren;
 • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken;
 • Om te mogen stemmen, moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst;
 • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen;
 • Draag een mondkapje in het stembureau.

Stemmen door kwetsbare groepen

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd. Vervroegd stemmen is bedoeld voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.

In de gemeente Dalfsen kan op deze data gestemd worden in het stemlokaal in:

 • Gemeentehuis in Dalfsen;
 • Kulturhus De Spil in Nieuwleusen;
 • Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld.

Hier kan van ’s morgen 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur gestemd worden.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder
Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus.

Vervroegd stemmen en briefstemmen zijn maatregelen die opgenomen zijn een wijziging van de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. Deze wetswijziging treedt op 1 februari 2021 in werking.

Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

 • stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
 • een volmacht geven aan een andere kiezer;
 • per brief stemmen.

Pagina opties