Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen GGG

Verzamelplan voor ontwikkelingen in het buitengebied!
In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar functies als wonen, werken en recreëren een plek (kunnen) krijgen en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Gemeenten moeten voor hun hele grondgebied zo’n bestemmingsplan hebben en deze eens in de 10 jaar updaten.

Hoe willen we dat het in de toekomst gaat?
In het buitengebied spelen veel grote ontwikkelingen, zoals een agrariër die wil uitbreiden of juist stoppen. Voor het laatste geval zijn er regelingen als Sloop voor Kansen (slopen in ruil voor extra bouwmogelijkheden) en VAB (hergebruik van vrijgekomen agrarische bebouwing). Om hiervoor per plan het bestemmingsplan aan te passen kost veel tijd en geld. Teveel vindt de gemeente Dalfsen. Het ‘Verzamelplan Buitengebied’ moet dat veranderen.

Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente uw plannen in het buitengebied met die van anderen bundelt tot één nieuw bestemmingsplan.
Hoe gaat het nu in onze gemeente?

De gemeente Dalfsen heeft sinds 2013 één nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Dit plan is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. U kunt hierbij denken aan gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor uw buren.

Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding van uw plan, weet u vooraf de planning en bespaart u minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan maken. Voorwaarde hiervoor is dat er tenminste 5 aanvragen zijn. Wilt u niet meedoen? Of voldoet uw plan niet aan de voorwaarden om mee te doen? Dan kunt u nog steeds via de gebruikelijke weg een aanvraag doen. U bespaart dan alleen niet op de kosten.

Te downloaden:

Pagina opties