Verzamelplan Kernen

2e Verzamelplan voor ontwikkelingen in de Kernen!
In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar functies als wonen, werken en recreëren een plek (kunnen) krijgen en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Gemeenten moeten voor hun hele grondgebied zo’n bestemmingsplan hebben en deze eens in de 10 jaar updaten.

Hoe willen we dat het in de toekomst gaat?
In de gemeente spelen veel  ontwikkelingen die niet passen binnen het bestemmingsplan, zoals  bijvoorbeeld de verbouw van een winkel voor een woning. Om per project een nieuw bestemmingsplan te maken kost veel tijd en geld. Teveel vindt de gemeente Dalfsen. Daarom werkt de gemeente Dalfsen nu met verzamelplannen. We starten met het 2e Verzamelplan Kernen!
Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente uw plannen in een van de kernen met die van anderen bundelt tot één nieuw bestemmingsplan.

Hoe gaat het nu in onze gemeente?
De gemeente Dalfsen heeft sinds 2017 één nieuw bestemmingsplan voor alle kernen (Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen, Hoonhorst, Ankum). Dit plan is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. U kunt hierbij denken aan gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor uw buren.
Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding van uw plan, weet u vooraf de planning en bespaart u minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan maken. Voorwaarde hiervoor is dat er tenminste 5 aanvragen zijn. Wilt u niet meedoen? Of voldoet uw plan niet aan de voorwaarden om mee te doen? Dan kunt u nog steeds via de gebruikelijke weg een aanvraag doen. U bespaart dan alleen niet op de kosten.

Folder met meer informatie over het Verzamelplan Kernen

Heeft u ragen? Kom naar de inloopbijeenkomst  op 8 oktober 2018
Op 8 oktober houden wij een inloopbijeenkomst in de foyer van het gemeentehuis in Dalfsen, vanaf 16.00 uur tot 19.30 uur. U kunt dan informatie krijgen over deelname aan het 2e verzamelplan en vragen hierover stellen. Wilt u nu alvast meer weten? Ga dan naar www.dalfsen.nl U kunt ook om een folder vragen bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen of de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld.

Start 2e Verzamelplan Kernen
Tot 8 november 2018 kunt u zich opgeven voor het “2e Verzamelplan Kernen”. We gaan altijd eerst met u in gesprek. In het gesprek kijken wij samen of uw plan aan wet- en regelgeving en beleid kan voldoen. Zo weet u vooraf of uw plan kans van slagen heeft en geschikt is om aan het verzamelplan mee te doen. U maakt dus geen onnodige kosten. Pas als u een aanvraag doet brengen wij kosten in rekening. In de pdf hieronder vindt u meer over de kosten en planning van het ‘2e Verzamelplan Kernen’.

2e Verzamelplan Kernen

Pagina opties