Verzamelplan Kernen

2e Verzamelplan voor ontwikkelingen in de Kernen!
In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar functies als wonen, werken en recreëren een plek (kunnen) krijgen en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Gemeenten moeten voor hun hele grondgebied zo’n bestemmingsplan hebben en deze eens in de 10 jaar updaten.

Hoe willen we dat het in de toekomst gaat?
In de gemeente spelen veel  ontwikkelingen die niet passen binnen het bestemmingsplan, zoals  bijvoorbeeld de verbouw van een winkel voor een woning. Om per project een nieuw bestemmingsplan te maken kost veel tijd en geld. Teveel vindt de gemeente Dalfsen. Daarom werkt de gemeente Dalfsen nu met verzamelplannen. We starten met het 2e Verzamelplan Kernen!
Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente uw plannen in een van de kernen met die van anderen bundelt tot één nieuw bestemmingsplan.

Hoe gaat het nu in onze gemeente?
De gemeente Dalfsen heeft sinds 2017 één nieuw bestemmingsplan voor alle kernen (Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen, Hoonhorst, Ankum). Dit plan is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. U kunt hierbij denken aan gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor uw buren.

Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding van uw plan, weet u vooraf de planning en bespaart u minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan maken. Voorwaarde hiervoor is dat er tenminste 5 aanvragen zijn. Wilt u niet meedoen? Of voldoet uw plan niet aan de voorwaarden om mee te doen? Dan kunt u nog steeds via de gebruikelijke weg een aanvraag doen. U bespaart dan alleen niet op de kosten.

Folder - Verzamelplan Kernen

Start 2e Verzamelplan Kernen
Tot 8 november 2018 kon u zich opgeven voor het “2e Verzamelplan Kernen”.

2e Verzamelplan Kernen

Pagina opties

De servicepunten Lemelerveld en Nieuwleusen zijn gesloten tot en met tenminste 27 april 2021. Het gemeentehuis blijft op afspraak geopend (14 0529). Voor het gemeentehuis geldt een mondkapjesplicht!

Sluit venster